Hvilke barnevernskontor drar ut undersøkelsesstiden?

Hvilke barnevernskontor drar ut undersøkelsesstiden?

Oversikt over barnevernkontor som drar ut tiden! Advokat Olav Sylte.

Publisert: 17. mars 2017

Mange barnevernskontor synes nesten å ha som strategi å slite ut familier med barn som blir undersøkt med hensyn til behov for tiltak. Dette er i så fall en skremmende og svært beklagelig fremgangsmåte i barnevernssaker. Nedenfor har jeg inntatt en oversikt som viser hvordan din kommune ligger an på statistikken over saksbehandlingstid, hvor de "verste" kommunene angis først og deretter i synkende rekkefølge slik at desto lavere kommunen kommer desto bedre er den til å foreta rask saksbehandling.

Barnevernundersøkelser skal etter loven foretas innen en frist på 3 måneder, og etter dette skal barnevernet avgjøres om saken skal henlegges eller om det skal settes inn tiltak. Bare helt unntaksvis og i spesielle tilfeller, kan fristen utvides, jf. barnevernloven § 6-9. Fylkesmannen kan gi bot til kommuner som bryter denne bestemmelsen, og det er gitt en egen forskrift om dette. Den lyder slik:

Når fylkesmannen gjennom kontroll, eller på annen måte, blir kjent med at fristene i § 6-9 er oversittet, skal han bringe klarhet i hva som er årsaken til fristoversittelsen. Fylkesmannen skal ved råd og veiledning søke å bidra til at fristoversittelser ikke gjentar seg i kommunen. Dersom dette ikke fører frem kan fylkesmannen ilegge kommunen mulkt

a) etter en helhetsvurdering på bakgrunn av gjentatte fristoversittelser

b) ved alvorlig oversittelse av en enkelt frist.

Begrunnelsen for tidsbegrensningen, er at det er en svært stor belastning for familier å bli undersøkt - og at selve undersøkelsen i seg selv ikke skal bli et negativt moment ved valg av eventuelle tiltak. Etter loven skal undersøkelser ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig, jf. barnevernloven § 4-3. Ut fra statistikken som gjengis nedenfor, er det mange fylkesmenn som nå antakeligvis bør sette inn tilsyn og vurdere å ilegge bøter til barnevernkontor som bryter loven.

Dersom barnevernet vedtar utvidet undersøkelsesstiden, bør foreldre som er usikre på om dette er tillatt kontakte advokat. Advokat vil da kunne vurdere om tilfellet bør rapporteres inn til Fylkesmannen, jf. forskriften ovenfor.

I oversikten nedenfor angis to tall. Tallet til venstre angir antallet avsluttede undersøkelsessaker i 2016 i den aktuelle kommunen. Dette indikerer også hvor mange undersøkelser som det aktuelle kontoret har pr. år. Tallet til høyre er prosenten av saker ved barnevernkontoret, som overstiger lovens frist på 3 måneder. Tallet til høyre skal ideelt sett være 0 (dvs. ingen andel av saker som overstiger 3-måneders fristen). Statistikken bygger på foreløpige Kostra-tall fra alle kommuner som har rapportert om sin barnevernsvirksomhet.

Jeg gjør oppmerksom på at for kommuner som har få avsluttede saker, dvs. lavt tall i venstre kollonne, så vil bare et lite antall saker med fristoverskridelse få stor betydning for prosentangivelsen i høyre kolonne. For eksempel gjelder dette svært små kommuner som Røst og Granvin, som begge har under 10 undersøkelsessaker hver pr. år.

Kommune Avsluttede saker 2016 Prosentandel over 3 mnd
Røst 7 85,7

Dyrøy 19 78,9

Folldal 4 75

Etne 28 75

Granvin 4 75

Hamarøy 29 69

Evenes 12 66,7

Forsand 14 64,3

Meløy 106 64,2

Nordr Land 70 61,4

Askim 214 61,2

Søndre Land 58 60,3

Tysfjord 17 58,8

Sørreisa 31 58,1

Bremanger 19 57,9

Eidsberg 189 57,7

Leksvik 42 54,8

Smøla 13 53,8

Vindafjord 70 52,9

Bodø 427 51,5

Sør-Fron 16 50

Jondal 4 50

Norddal 4 50

Høylandet 4 50

Skånland 36 50

Volda 56 46,4

Giske 61 45,9

Rissa 74 44,6

Stranda 34 44,1

Sokndal 53 43,4

Sauherad 32 43,2

Ullensvang 20 42,9

Midsund 7 42,9

Risør 64 42,2

Ulstein 48 41,7

Aukra 36 41,7

Naustdal 22 40,9

Åmot 27 40,7

Lund 54 40,7

Luster 15 40

Lierne 5 40

Målselv 61 39,3

Bø (Telem.) 57 38,6

Grimstad 175 38,3

Namsskogan 16 37,5

Moskenes 8 37,5

Bardu 41 36,6

Hobøl 63 36,5

Fauske 155 35,5

Ørsta 85 35,3

Vestre Toten 162 34,6

Hareid 52 34,6

Bjugn 52 34,6

Sula 114 34,2

Stjørdal 202 34,2

Ørland 41 34,1

Fredrikstad 515 33,9

Austevoll 18 33,3

Aure 15 33,3

Roan 6 33,3

Frosta 27 33,3

Åsnes 62 32,3

Halden 292 31,2

Eide 26 30,8

Halsa 13 30,8

Kragerø 88 30,7

Eigersund 207 30

Vega 10 30

Bø (Nordl.) 20 30

Berg 10 30

Kvinnherad 171 29,8

Ullensaker 406 29,6

Frøya 54 29,6

Engerdal 24 29,2

Ål 24 29,2

Askvoll 24 29,2

Ålesund 323 29,1

Åfjord 28 28,6

Nore og Uvdal 18 27,8

Agdenes 11 27,7

Hamar 229 27,5

Kristiansund 165 27,3

Malvik 139 27,3

Vevelstad 11 27,3

Våler (Hedm.) 60 26,7

Salangen 45 26,7

Lørenskog 320 26,3

Herøy (M. og R.) 76 26,3

Sykkylven 70 25,7

Surnadal 35 25,7

Stor-Elvdal 39 25,6

Trysil 40 25

Flå 8 25

Fyresdal 4 25

Solund 4 25

Vik 12 25

Leirfjord 32 25

Steigen 20 25

Haram 77 24,7

Løten 74 24,3

Gol 37 24,3

Voss 95 24,2

Selbu 33 24,2

Marker 42 23,8

Alstahaug 76 23,7

Rygge 136 23,5

Tysnes 17 23,5

Fjaler 17 23,5

Molde 175 23,4

Steinkjer 154 23,4

Sarpsborg 451 23,1

Vestre Slidre 26 23,1

Øksnes 26 23,1

Nome 70 22,9

Klæbu 79 22,8

Spydeberg 75 22,7

Kvæfjord 31 22,6

Haugesund 275 22,5

Sør-Aurdal 18 22,2

Rendalen 14 21,4

Ørskog 14 21,4

Tromsø 492 21,1

Melhus 107 20,6

Hitra 54 20,2

Etnedal 20 20

Hol 30 20

Stordal 10 20

Osen 10 20

Grong 45 20

Sømna 20 20

Sortland 100 20

Lillesand 106 19,8

Østre Toten 102 19,6

Stange 140 19,3

Bømlo 89 19,1

Enebakk 117 18,8

Midtre Gauldal 69 18,8

Meråker 32 18,8

Kongsvinger 214 18,7

Vestvågøy 118 18,6

Levanger 243 18,5

Stord 141 18,4

Grue 55 18,2

Ballangen 22 18,2

Sande (Vestf.) 83 18,1

Sel 68 17,6

Brønnøy 126 17,5

Flesberg 23 17,4

Jevnaker 59 16,9

Trøgstad 60 16,7

Valle 6 16,7

Marnardal 18 16,7

Nesset 12 16,7

Namdalseid 6 16,7

Træna 6 16,7

Værøy 6 16,7

Os (Hord.) 208 16,3

Åmli 31 16,1

Hadsel 76 15,8

Alvdal 13 15,4

Os (Hedm.) 13 15,4

Leikanger 13 15,4

Klepp 236 15,3

Sund 85 15,3

Saltdal 72 15,3

Jølster 33 15,2

Elverum 193 15

Gjerstad 20 15

Rakkestad 114 14,9

Birkenes 61 14,8

Lindås 137 14,6

Råde 84 14,3

Sigdal 21 14,3

Radøy 56 14,3

Vanylven 35 &nb

Del denne siden: