Opphevet CE-kravet for vannscooterbruk

Bilde: Skjermdump, KS-seminar 24.8.17

Opphevet CE-kravet for vannscooterbruk

I mai opphevet regjeringen kravet om CE-godkjenning for bruk av vannscootere. Lovdata gir feil informasjon, og KS og politiet misforstår. Her kan du lese hva som gjelder.

Publisert: 27. august 2017

Regjeringen opphevet forbudsforskriften mot vannscootere i mai i år, og samtidig med det kravet om at alle vannscootere må være CE-godkjent for å benyttes. Verken politiet eller Kommunenes sentralforbund har fått dette med seg, og det kom tydelig frem på et KS-seminar denne uka. Det er unnskyldelig, for Lovdata gir feil informasjon.

Den opphevede forskriften hadde en egen bestemmelse om CE-godkjenning og lød slik:

§ 3. Generelle regler om bruk av vannscooter og lignende motordrevne fartøy

Bruk av vannscootere og lignende motordrevne fartøy som ikke er CE-merket er forbudt

Etter opphevelsen som fant sted i mai i år, gjelder naturligvis ikke bestemmelsen lenger.

Derimot gjelder forskrift av Forskrift om produksjon og omsetning av frititdsfartøy og vannscootere m.v. av 15. januar 2016. Forskriften er hjemlet bl.a. i produktkontrolloven, men ikke Småbåtloven som Lovdata feilaktig viser til i en gammel artikkel, og hvor det fremgår:

Det kan bare brukes vannscootere som er CE-merket, vannscootere av typen synkemaskin / jetski eller flytemaskin er ikke tillatt å bruke. Bestemmelser gitt i medhold av lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter (småbåtloven) gjelder som generelle regler for bruk av vannscootere.

I forskriften stilles det krav til CE-godkjenning, men kravet gjelder bare overfor importør/selger/utleier. Denne regelforståelsen legger også Sjøfartsdirektoratet til grunn. Ved brudd kan importør/selger straffes for sin virksomhet etter straffebestemmelsen i produktkontrolloven.

Forskriften sier således ikke noe om at vannscootere skal være CE-godkjent også for bruk, etter at de er anskaffet av sluttbruker.

Spørsmålet CE-kravet og at dette ville forsvinne for bruker slik jeg angir her, var kjent for Regjeringen da saken ble behandlet. Det fremgår av høringsbrevet:

Vannscooterforskriften gjelder for bruk av vannscootere og lignende fartøy i Norges territorialfarvann og innenlands farvann, herunder elver, kanaler og innsjøer. Forskriften stiller i § 3 først opp generelle regler om bruk av vannscooter med krav til CE-merking av vannscooter og krav til aktsom kjøring.

Regjeringen opphevet hele forskriften, og lot heller ikke bestemmelsen i § 3 bli stående. Det kunne blitt gjort, om Regjeringen ønsket en forskjellsbehandling for vannscootere (er heller ikke krav om at fritidsbåter som benyttes på sjø er CE-godkjent).

Del denne siden: