Granske ektefellens pengebruk?

Bilde: Illustrasjonsbilde, Gettyimages

Granske ektefellens pengebruk?

Visste du at kan kreve innsyn i din eks sitt regnskap og pengebruk gjennom hele samlivet?

Publisert: 30. juli 2017

Det er nå høysesong for skilsmisser og samlivsbrudd. Det kan innebære oppgjørets time i flere betydninger. En av dem er å vise den andre hva en har brukt penger på under samlivet.

Ved skifteoppgjør, både for ektefeller og samboere, kan hver av partene vanligvis kreve fullt innsyn i den andres bankkontoer, eventuelle regnskaper for firmaer den ene har hatt osv og det gjennom hele samlivet. Noen velger faktisk å betale den andre alt denne krever, bare for å slippe å vise noe som helst.

Borgarting lagmannsrett avgjorde en slik sak tidligere i sommer (LB-2017-97846). Kvinna krevde at mannen skulle fremlegge regnskap for firmaet han hadde med bilag fra samboerforholdets start til slutt. Det motsatte han seg og krevde bevisavskjæring. Både tingretten og lagmannsretten bestemte imidlertid at han måtte godta at kvinnas advokat fikk gå gjennom og ta kopier av alle bilag hos det regnskapskontoret som mannen benyttet. Lagmannsretten uttalte:

"Lagmannsretten er enig med tingretten i at det ikke er grunnlag for å avskjære kravet om bevistilgang ut fra proporsjonalitetsbetraktninger. Både As husleiekrav og Bs eier-/vederlagskrav gjelder betydelige verdier. Utfallet av saken vil ha stor økonomisk betydning for begge parter. Selv om dokumentmengden er betydelig, og arbeidet med å etterkomme kravet om bevistilgang vil være ressurskrevende, er det ikke grunnlag for å konkludere med at en mulig bevisverdi vil være begrenset. Spesielt når det gjelder Bs krav om å være sameier, eventuelt vederlagskrav, vil det kunne være nødvendig med en grundig gjennomgang av partenes økonomiske forhold i samboerperioden. Hensynet til en rettferdig og forsvarlig prosess tilsier at B gis tilgang til bevisene.

I likhet med tingretten vil derfor lagmannsretten ta kravet om bevistilgang til følge".


Vi har spesialkompetanse i gjennomgang av regnskap og særlig med tanke på skifteoppgjør. Ta kontakt om du ønsker rask og effektiv bistand. Vi påtar oss slike saker over hele landet. Ring oss på telefon 22 20 50 40 om du vil diskutere din saksgang.Del denne siden: