Grunnloven bør endres straks

Bilde: Illustrasjonsbilde, Gettyimages

Grunnloven bør endres straks

Norsk domstolsledelse er ikke en gang nevnt i Grunnloven. Det er på høy tid med debatt. Svenske dommere har i hvert fall grepet fatt. Ledelsen må få tilgang til "verneklær"!

Publisert: 8. juni 2017

Domstoladministrasjonen er norske domstolers øverste administrative ledelse, men er ikke nevnt med et ord i Grunnloven. Dette til tross for at både den europeiske dommerorganisasjonen CCJE og Europas ministerråd har anbefalt grunnlovsvern. Norge har vært medlem av CCJE siden 1949.

I Sverige er det på samme måten, men der er det i hvert fall debatt. Presidentene og dommerne Mats Melin og Stefan Lindskog i svensk høyesterett, frykter nå for de svenske domstolenes uavhengighet. De foreslår derfor endring av den svenske grunnloven, for å sikre grunnlovsern av blant annet en administrativ ledelse av rettsvesenet slik at ikke autoritære populister får "overtatt".

De skriver dette i fagtidsskriftet Svensk Juristtidning i dag.

Frykten begrunnes blant annet slik:

"Populistiska rörelser och partier har vunnit terräng i Europas länder. De bedriver, i olika grad och med olika betoningar, en auktoritärt präglad politik med inslag av främlingsfientlighet, nationalism och ett ifrågasättande av grundläggande fri- och rättigheter. I något fall uttrycker de det tydligt som att de står för en ”illiberal” politik. Partier som tidigare försvarat grundläggande europeiska värden tar i vissa fall intryck av dessa rörelsers framgång och anpassar retorik och ibland även politik därefter".

Norske domstoler ledes administrativt av Domstoladministrasjonen som øverste instans.

Norsk høyesteretts justitiarius, høyesterettsdommer Tore Schei, skrev et høringssvar i september 2013 om "varslere" i domstolen. Her fremgår:

Nå er det på tide med debatt. Norske domstoler ledes av en administrasjon uten "verneklær". Det er ikke tilstrekkelig å "markere" noe så viktig som dette, med en tekst som ikke er nevnt Grunnloven.

Domstoladministrasjonen har vært utilgjengelig for kommentere det her nevnte.

Les flere av våre artikler i vår NETTAVIS.


Del denne siden: