Høyesterett vil ha undersøkt dårlig advokatarbeid!

Norges Høyesterett

Høyesterett vil ha undersøkt dårlig advokatarbeid!

Borgarting lagmannsrett unnlot å drøfte kritikk mot forsvarer i en straffesak, og traff avgjørelse som nektet den domfelte ny behandling av saken. Det godtar ikke Høyesterett!

Sajid Iqbal

Forfatter: Sajid Iqbal
Publisert: 2. juni 2017


Høyesterett har pålagt Borgarting lagmannsrett å se nærmere på påstander om dårlig advokatarbeid i en konkret straffesak. Det spesielle pålegget kom ved en kjennelse i Høyesteretts ankeutvalg tirsdag denne uka (HR-2017-01057-U).

Tiltalte ble dømt i tingretten og byttet advokat etterpå. Den nye advokaten sendte så brev til lagmannsretten og begrunnet anken nærmere. Det ble anført en rekke forskjellige forhold. Til slutt bemerket han også noe om den forrige advokaten:

"Tiltalte ønsker til slutt å påpeke at han ikke ble gitt anledning til et effektivt forsvar i tingretten. Han hadde et kort møte med sin forsvarer dagen før hovedforhandlingen, etter å ha reist inn til Oslo for å finne forsvareren, som egentlig ikke hadde tid til han. Han fikk således for liten tid til å forberede saken, sette seg inn i dokumentene og føre motbevis mot anklagene. Tiltalte har planer om å klage den aktuelle advokaten inn for advokatforeningen».

Lagmannsretten avslo ny behandling av anken, men unnlot å drøfte den avsluttende kritikken mot advokaten og hvilken betydning denne skulle få for ankespørsmålet. Det skulle lagmannsretten i følge den ferske avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg ha gjort.


Del denne siden: