Opphevet dom mot menneskerettighets-jurist!

Bilde: Screenschoot fra Youtube

Opphevet dom mot menneskerettighets-jurist!

Mente at det ikke var tilstrekkelig presisert hva juristen hadde gjort galt. Lagmannsretten kunne derfor ikke vurdere om politiet og tingretten selv hadde anvendt loven korrekt.

Publisert: 20. mai 2017

I Bergen tingrett ble den 45 årige menneskerettighetsjuristen dømt til å betale 25.000 kroner i bot, for angivelig å ha drevet ulovlig rettshjelpsvirksomhet. Nå har imidlertid Gulating lagmannsrett opphevet dommen (LG-2016-190313).

Lagmannsretten mente at det ikke var tilstrekkelig presisert i forelegget hva juristen hadde gjort galt.

Av denne grunn var det umulig for lagmannsretten å vurdere om politiet og tingretten selv hadde anvendt loven korrekt.

Dommen ble opphevet etter anke fra juristen.

Det er ukjent hva politiet nå gjør med saken videre, om den henlegges eller om det blir gitt nytt forelegg.

Du finner hele dommen fra lagmannsretten her.

Du finner flere nyheter i vår egen Nyhetsavis.

Del denne siden: