Fikk 870,- kroner timen som selvprosederende!

Fikk 870,- kroner timen som selvprosederende!

Lagmannsretten godtok timebetaling på 870,- kroner for selvprosederende, totalt 5 timer.

Helge Dolsvåg

Forfatter: Helge Dolsvåg
Publisert: 19. mai 2017

Gulating lagmannsrett har nylig avgjort at en klager i trygdesak kunne kreve å få 870 kroner timen for eget arbeid som selvprosederende. Dette ble ansett rimelig ut fra at klager bare hadde medtatt 5 timer arbeid med deler av saken for Trygderetten.

Vedkommende var også selvprosederende i lagmannsretten som avgjorde spørsmålet om saksomkostninger som egen anke. Lagmannsretten avsa dom uten muntlige forhandlinger.

Dommen ble avsagt 16.05.17. Du finner den her.

Du finner flere nyheter i vår egen Nyhetsavis.


Del denne siden: