Arbeidsgiver kan ikke studere HMS selv!

Arbeidsgiver kan ikke studere HMS selv!

Sivilombudsmannen har avgjort at arbeidsgivere ikke kan ta lovpålagt hms-opplæring etter arbeidsmiljøloven § 3-5 som selvstudie.

Publisert: 16. mai 2017

Arbeidsgivere har de siste årene blitt ringt opp av telefonselgere som skal selge hms-kurs som e-læring. Selv tror jeg at jeg er blitt oppringt over 100 ganger. Jeg svarer hver gang at jeg er advokat og kan loven, så legger jeg på. Mange har nok tenkt som meg, at en har mer fornuftige ting å bruke pengene på, og uansett kan å ta opplæringen etter arbeidsmiljøloven § 3-5 som selvstudie.

Sivilombudsmannen har nå imidlertid i sak 2016/289 kommet til at arbeidsgivere ikke kan ta den lovpålagte opplæringen som selvstudie. Vider at arbeidsgiver må kunne dokumentere at slik opplæring er gjennomgått, på forespørsel fra Arbeidstilsynet.

Ved mange av e-læringsprogrammene som telefonselgerne har solgt de siste årene gis det diplom. Det vil kunne være tilstrekkelig dokumentasjon på at lovens plikt er oppfylt, dog avhengig av kursets innhold. Det antar jeg at tilsynet vil sjekke nærmere.

En betydelig del av norske arbeidsgivere har verken gått på kurs eller gått gjennom e-program og lært hms. Disse antas i tiden fremover å få besøk av Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet var nemlig part i den nevnte saken som nå er behandlet av Sivilombudsmannen.


Del denne siden: