Brakseier over barnevernet!

Brakseier over barnevernet!

Foreldre vant sak om omsorgsovertakelse. Barn tilbakeført etter 4 måneder i beredskapshjem.

Publisert: 10. juni 2016


Barnevernet anla sak for Fylkesnemnda og krevde at tre barn skulle vokse opp i fosterhjem, og bare treffe sine foreldrene 8 timer i året - endatil med tilsyn. Den langvarige saken endte imidlertid med en brakseier for foreldrene i dag.

Saken hvor dom falt i dag, ble behandlet ved Fylkesnemnda i Hedmarken og Oppland for noen uker siden. Her fremgår det stikk motsatt resultat av barnevernets forslag. Det er sjelden at avstanden mellom forslag og nemndas avgjørelse er så stor som den vi ser i saken her.

Barna ble akuttplassert i beredskapshjem for ca. 4 måneder siden. Det yngste var da endatil under ett år, og ble ammet av sin mor da det ble borttatt. Siden den gang, frem til i dag, har barna bare sett sine foreldre ca. 20 timer totalt i forbindelse med den midlertidige akuttplasseringen.

Nemnda legger i den nye avgjørelsen som gjelder permanent omsorgsovertakelse, til grunn at de eldste barna riktig nok ble "dratt i øret" flere ganger og "en gang lugget", samt at foreldrene hadde "slått og dyttet" hverandre og "kranglet" med barna tilstede før akuttplasseringen fant sted.

I følge nemnda, var imidlertid ikke dette tilstrekkelig til at det offentlige måtte ta omsorgen på permanent basis.

Foreldrene hadde grepet fatt i sin egen situasjon på en måte som innebærer at det er sannsynlighetsovervekt for at de, ved anvendelse av hjelpetiltak, vil kunne gi barna forsvarlig omsorg i tiden fremover, skriver nemnda i den ferske avgjørelsen.

Nemnda peker også på at det har en "egenverdi å vokse opp med foreldrene", og barna også hadde "fått omsorg av god kvalitet fra foreldrene" da de bodde hos dem forut for akuttplasseringen.

Vi gratulerer familien med seieren!

Del denne siden: