Double strike i barnevernsak i rekordfart!

Bilde: Illustrasjonsbilde, Gettyimages

Double strike i barnevernsak i rekordfart!

Rettssak ble avholdt 17. mars 2016, og allerede dagen etter, den 18. mars, falt dom som ble mottatt ved vårt kontor i dag.

Publisert: 21. mars 2016

I rekordfart behandlet Inntrøndelag tingrett anke i barnevernsak, etter krav fra mor og datter på 16 år. Rettssak ble avholdt 17. mars 2016, og allerede dagen etter, den 18. mars, falt dom som ble mottatt ved vårt kontor i dag.

De to fikk endatil fullt medhold, og det ble samtidig prejudisielt bestemt at det var mor som var omsorgsperson alene. Dette ble en god påske!

Bakgrunn
Mor krevde tilbakeføring av dattera på 16 år samt to mindre barn, i fjor sommer. Da saken nærmet seg behandling i fylkesnemnda, nektet imidlertid nemnda å behandle saken. Dette skjedde i desember 2015.

Nemnda mente at det var uklart hvem av mor og far som hadde omsorgen, eller om de hadde den begge, og avviste derfor kravet. Nemnda pekte særlig på at foreldrene ikke hadde inngått noen skriftlig barne-avtale etter bruddet som fant sted mellom dem for ca. 2 år siden.

Mor og dattera anket nemndas avgjørelse om å nekte behandling av saken videre til tingretten. Begge hevdet at det var mor som hadde omsorgen, og at dattera ville flytte hjem igjen til henne.

Det ble under behandlingen fra mor og datters side, særlig pekt på at far ikke bodde i hjemmet hvor mor og barna befant seg ca. et halvt år før barna ble plassert i fosterhjem, og at foreldrene heller ikke i etterkant hadde flyttet sammen igjen.

Far hadde heller ikke på annen måte stilt opp for familien i den aktuelle tiden, og møtte heller ikke i nemnda under akutt-behandlingen (da barna først ble midlertidig plassert etter barnevernloven § 4-6, 2. ledd).

Far motsatte seg i retten både at mor fikk barna tilbakeført samt at hun kunne kreve behandling av et slikt krav for nemnda, og mente at det var best at både dattera på 16 år og de andre barna ble boende i fosterhjem.

Far støttet derfor barnevernet i retten, om at fylkesnemnda ikke burde behandle saken slik nemnda hadde besluttet før jul.

Retten var imidlertid ikke enig med verken far eller barnevernet i disse påstandene, og la ut fra bevisførselen i stedet til grunn at mor hadde omsorgen for barna alene (bosted for barna), selv om det altså ikke var inngått noen skriftlig avtale om dette.

På denne måten ble det double strike for mor (både at hun kunne kreve tilbakeføringssak behandlet for nemnda samt at hun etter barneloven ble ansett som bostedforelder for barna).

Rekordfart i domstolen
Etter loven skal tingretten avsi dom i slike saker innen 1 måned. Det hører sjeldenheten til at dom kommer før tre uker har gått.

Dette skyldes blant annet at retten består av både sakkyndig medlem og alminnelig medlem, i tillegg til rettens formann som er juridisk dommer. Disse skal gå grundig gjennom saken og avholde "rådslagning" før dom skrives. Deretter skal dom skrives, og medlemmene skal møtes igjen for å signere selve dommen.

Mor og datter i saken ble bistått av advokatfirmaet Sylte og av advokat Kjetil Sørensen.


.


Del denne siden: