Norsk eller svensk barnevern - hva er verst?

Norsk eller svensk barnevern - hva er verst?

Publisert: 22. september 2014

norge-sverige
SVERIGE SLÅR NORGE i OMSORGSOVERTAKELSER
-men ikke i forhold til BRUK AV tvang!

Olav Sylte,  
olav@advokatsylte.no
Publisert 22. september 2014 kl. 21.15

Vi skrev i april i år, om norske foreldre som søker asyl i Sverige av frykt for norsk barnevern. Det spørs om dette er riktig land å velge, for de som er redd for å miste barna sine overfor det offentlige.

Den svenske statistikken for barnevernsaker foreligger nå. Av denne fremgår det at over 22.000 barn var i fosterhjem eller på annen måte plassert utenfor hjemmet i 2013. Dette er ca. 100 pst så mange som i Norge, og det til tross for at det "bare" er ca. 90 pst større befolkning der.

Samlet ble totalt 12.900 "nye" barn plassert etter sosial (frivillig)- eller barnevernlovgivningen (tvang) der dette året - det vil si like mange som det samlet sett var i Norge dette året, "eldre" plasseringer inkludert.

Norge har hatt en formidabel økning av plasseringer de siste 9 årene - til sammen 45 pst. Sverige har til sammenligning bare de siste 8 årene, hatt en økning på end mer formidable 68 prosent.

Av de 22.700 barna som var under offentlig omsorg i Sverige, var de fleste (17.000) imidlertid plassert frivillig (under regelverket for sosialtjenestelovgivningen Sol).

Her skiller Norge seg fra Sverige, ved at tilnærmet alle (langtids)plasseringer her i landet er ved tvang - endatil hvor foreldrene frivillig skulle overlate omsorgen til andre.

Som å sparke inn åpne dører skulle en tro!


 
 
Del denne siden: