Forskjell på fartsdumper og bompengeautomat

Forskjell på fartsdumper og bompengeautomat

Folkets egen rettighetslov mot store inngrep fra myndighetene, synes av politikerne selv ikke å være ment å bli tatt seriøst i offentlig debatt i dag.

Publisert: 3. september 2018

Tidligere FPU-leder Ove Vanbo fremførte for kort tid siden i Dagbladet,  at bompenger kan likestilles med fartsdumper som hindringer langs offentlig vei. Jeg velger å tolke dette som at noen av ungdommene i "Nye" Frp sentralt, muligens bare benytter trikk i dag.

Vanebo blander egentlig snørr og bart når han i sin argumentasjon blant annet viser til at det i forarbeidene til grunnloven § 106 ble uttalt noe om "faktiske hindringer" som en støter på langs offentlig vei, og at slikt må en bare godta. Faktiske hindringer er fartsdumper og lignende negative tiltak. Det å betale penger for å passere et gitt punkt, er derimot en ren juridisk hindring. Det synes Vanebo med sin henvisning til forarbeidene, å ha oversett i sitt forsvar av den omfattende pengeinnkrevingen langs veiene vi har.

Jeg skal imidlertid si meg delvis enig med Vanebo i det han skriver. Saken er "banal" og "dersom Stortinget hadde ment at bestemmelsen skulle kunne brukes for å hindre mer utbygging av bompenger, ville nok dette kommet klart til uttrykk i stortingsdebattene". 

Forutsetningen for dette er i så fall at politikerne setter seg inn i sak før de vedtar en lov slik de gjorde da Grunnloven § 106 ble vedtatt. Forarbeidene som Vanebo viser til, viser derimot at politikerne på Stortinget ikke så problemstillingen før jeg skrev om den i det hele tatt. Det kan være tegn på at folkets rettighetslov mot store inngrep fra myndighetene, kanskje ikke er ment å bli tatt seriøst av politikerne i dag.


Del denne siden: