Problem og risiko i alle hjem

Illustrasjonsbilde fra Istock

Problem og risiko i alle hjem

I en fersk avgjørelse fra Fylkesnemnda i Agder, fremgår det at det finnes problem og risikoer i alle hjem. For eksempel at hodet til barnet kommer borti bilsete ved innsetting. Ikke overraskende egentlig. Det som derimot overrasker meg, er at barnevernkontor stadig fremfører at alt må være 100 prosent perfekt.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 21. oktober 2017

Barnevernet mente at babyen så vidt hadde dunka hodet borti bilsetet i forbindelse med innsettelsen i bilen. Med det gikk katastrofealarmen; mor ble nekta flere samværstreff med sitt barn. Dette er imidlertid ikke spesielt, det kan skje i alle hjem. Det mener i hvert fall en fylkesnemnd, som nylig gav mor medhold i sak om samværsnekt.

Det var Fylkesnemnda i Agder som uttalte dette i vedtak av 12. oktober i år (FAG-2017/003777). Det var jeg selv som førte saken. Det overrasker meg stadig, at saksbehandlere i barnevernet får seg til å legge til grunn at alt er 100 prosent perfekt i "vanlige hjem".

Det hører med til historien at barnet verken gråt eller gav andre tegn på å ha fått noe vondt, samt at barnevernet også fremførte flere andre argumenter for at det ikke skulle være noe samværskontakt mellom nyfødt barn og dets mor. De fleste av disse andre argumentene ble imidlertid frafalt under behandlingen i nemnda.

Fra fylkesnemndsvedtaket gjengis:

Nemnda legger til grunn at det ikke er større risiko for at barnet skades fysisk under samvær, enn det som er tilfelle når barnet oppholder seg i beredskapshjemmet. At hodet en gang har blitt dunket ved plassering i bilsetet kan skje i de fleste hjem. Det legges til grunn smerten ikke var så kraftig at den utløste gråt.

Med nemndas vedtak, fikk mor gjeninnført sine ukentlige samværstreff med det 4 måneder gamle barnet.

Du finner flere artikler i vår NETTAVIS.


Del denne siden: