Vedtak om menneskerettighets-utdanning

UNtribune

Vedtak om menneskerettighets-utdanning

Human Rights Council​ vedtok nylig i sin 35. sesjon en oppfordring til medlemslandene om å sikre l aktørene i rettsvesenet tilfredsstillende utdanning i menneskerettigheter.

Publisert: 1. juli 2017

Det pågår i hele Europa diskusjoner om menneskerettigehter og rettsvesenets kvalifikasjoner og uavhengighet. FNs Menneskerettighetsråd vedtok i denne forbindelse nylig en resolusjon med oppfordring til medlemsstatene om blant annet å gi dommere, advokater og andre som arbeider i rettsvesenet tilstrekkelig opplæring i menneskerettigheter (35. sesjonen fra 6. til 23. juni 2017).

I punkt 11 i resolusjonen fremgår det at Menneskerettighetsrådet (Human Rights Council):

"oppfordrer stater, i samarbeid med relevante nasjonale enheter som advokatforeninger, dommereforeninger og utdanningsinstitusjoner, å gi tilstrekkelig opplæring, herunder menneskerettighetsopplæring, for dommere, påtalejurister og advokater, både ved begynnelse og gjennom hele sin karriere, under hensyntagen til regional og internasjonal menneskerettighetslov, og når det er aktuelt og relevant, konklusjoner og avgjørelser fra menneskerettighets-mekanismer som for eksempel traktatorganer og regionale menneskerettighetsdomstoler."

Det fremgår også at rådet er bekymret for at statene kan misbruke lisens-ordningen og "kneble" advokater som går mot myndighetene. Dette er formulert slik at rådet:

Uttrykker sin bekymring for situasjoner der inntreden i eller fortsettelse i juridisk yrke er kontrollert eller vilkårlig forstyrret av den utøvende filialen, særlig med hensyn til misbruk av systemer for lisensiering av advokater (with particular regard to abuse of systems for the licensing of lawyers).

Jeg skrev for en måned siden om debatten om rettsvesenets uavhengighet som er over hele Europa, med unntak av i Norge som er landet som glimrer med sitt fravær. Les mer om det her.

Du finner alle resolusjonene som ble vedtatt i 35. sesjonen her.

Del denne siden: