Dømt til å la eks-samboer være medeier i bolig

Illustrasjonsbilde: Gettyimages

Dømt til å la eks-samboer være medeier i bolig

Kvinna påstod at samboeravtalen om medeierskap i boligen var både ugyldig og misligholdt, men tapte saken både i tingrett og nå for noen dager siden også i lagmannsrett. Hun ble også dømt til å erstatte flere hundre tusen kroner i saksomkostninger.

Tina Ueland

Forfatter: Tina Ueland
Publisert: 5. desember 2017

Eidsivating lagmannsrett har dømt ei kvinne til å godta at hennes tidligere samboer skal anses som medeier i boligen paret bodde i da de var sammen. Dommen ble avsagt 1. desember i år og kvinna ble ved dommen også dømt til å erstatte mannens saksomkostninger som bare for lagmannsretten utgjorde 160.000 kroner (17-037807ASD-ELAG).

Det ble under samlivet inngått en samboeravtale mellom partene, som bestemte at mannen på angitte vilkår skulle anses som medeier. Kvinna påstod imidlertid etter samlivsbruddet at avtalen både var både ugyldig og misligholdt, samt en rekke andre forhold. Hun ble imidlertid ikke hørt ved noen av påstandene hun fremsatte.

Lagmannsrettens dom er i samsvar med Øvre Romerike tingretts dom av 13. oktober 2016, som kvinna anka til lagmannsretten. Kvinna ble også i tingretten dømt til erstatte mannens saksomkostninger.

Advokat Olav Sylte bistod mannen som vant saken i begge instansene.

Del denne siden: