Ulovlig bystyrevedtak om vannscootere

Bilde: Illustrasjonsbilde Gettyimages

Ulovlig bystyrevedtak om vannscootere

Oslo bystyre bomma på jussen i forgårs, og traff ulovlig vannscootervedtak. Nå må alt gjøres om igjen, men jeg velger å tro at de innser at kampen allerede er "tapt".

Publisert: 23. juni 2017

Melodi grand prix er i gang og i forgårs traff Oslo bystyre vedtak. Vedtaket gikk ut på at byrådet ble gitt alle fullmakter til å innføre forskrift om vannscootere i nærområdet. Byrådet skal endatil gjøre forskriften ferdig og "tre den" i kraft før sommeren 2017.

Flere medier har bomma på hva bystyrevedtaket isolert sett og etter ordlyden innebærer. Flere har skrevet at byrådet fikk fullmakt til regulere vannscooterbruken. Det riktige er at bystyret har vedtatt at byrådet skal lage et totalforbud. Det er noe helt annet enn å regulere bruken, som for eksempel Aftenposten har kommet i skade for å gjengi som sak.

Bystyret har også bomma. For det første har de bomma på at forskriften skal trå i kraft før sommeren. Sommeren er imidlertid allerede i gang.

Det er imidlertid enda verre. Bystyret har bomma på noe annet og langt viktigere. Bystyret har bomma på jussen for kommunale organ.

Det forundrer meg at ikke dette i stedet er blitt gjort til mediesak.

Det fremgår nemlig ikke av bystyrevedtaket hvilken lov bystyret har delegert myndighet etter. Det mistenkes at det er Havneloven, men det fremgår ikke av vedtaket og derfor er vedtaket en nullitet. Realiteten er som følge av dette, at bystyret ikke har delegert noen rettslig myndighet i det hele tatt.

Dette er en forutsetning for at det skal foreligge et lovlig og gjeldende delegasjonsvedtak. Hvorfor delegerte ikke Oslo bystyre fullmakt til byrådet å lage forskrift om eiendomsskatt. Jo fordi byrådet etter den kommunalparlamentariske modellen bare er utøvende myndighet og ikke kan ha selvstendig lovgivningsmakt. Var det ikke "by-regjering" de en gang sa?

Forslaget som ble vedtatt av bystyret i forgårs lyder slik:

«Bystyret ber byrådet utforme en lokal forskrift som sørger for at bruk av vannscooter er forbudt i de deler av Oslos kommunes fjordareal som var skjermet etter den gamle nasjonale vannscooterforskriften. Den nye lokale forskriften trer i kraft umiddelbart for å sikre at et forbud er på plass sommeren 2017».

Konsekvensen av feilen er at forskriften ikke kan trå i kraft slik bystyret synes å ha forutsatt.

Riktig fremgangsmåte antas å være at byrådet utarbeider forslag til forskrift på vanlig måte og med innhold som samsvarer med lovhjemmelen, og deretter fremmer den for bystyret etter riktig saksbehandling er foretatt (inkl. høring). Deretter må bystyret stemme over forslaget og de som mener noe er ulovlig får klageadgang.

Alt dette vil neppe skje innen sommeren 2017 som jeg allerede har nevnt er i gang.

Jeg tar her ikke "omkamp" på det rettslige spørsmålet om en slik forskrift i det hele tatt er mulig å hjemle i noen lov i dag. Heller ikke om en slik lov eller lovtolkning måtte bryter med Norges forpliktelser etter internasjonale avtaler og regelverk. Akkurat den kampen mener jeg diskriminerende myndigheter allerede har tapt.

Du finner flere av våre artikler her.
Del denne siden: