Os kommune er nå anmeldt

Bilde: Privat innsender

Os kommune er nå anmeldt

NOAH har opplyst at de har anmeldt Os kommune for brudd på dyrevelferdsloven. Det er avlivningsmetoden i Havnesjefen-saken som skal ligge til grunn. Det kan bli flere anmeldelser i tiden fremover.

Publisert: 8. august 2017

NOAH har anmeldt Os kommune til politiet for ulovlig avliving av "Havnesjefen". Det er Noah selv som opplyser dette i dag.

Det er etter det opplyste selve avlivningsmetoden som er anmeldt.

Det er også varslet anmeldelse fra andre for effektueringen av vedtaket om avliving. Bakgrunnen for dette er at avlivningen fant sted til tross for at det var skapt inntrykk overfor aksjonerende dyrevernere med advokat, om at det var gitt utsatt frist til 19. august 2017.

Effektueringen (avlivingen) fant sted noen timer etter at kommunen var blitt gjort kjent med at det ble påstått ugyldig vedtak, og inngitt klage om det samt utsatt iverksettelse av effektuering til Miljødirektoratet.

Jeg selv og flere andre har engasjert oss. Vi venter på at kommunen sender oss komplett saksmappe, slik at vi kan se alt som er journalført og sammenholde dette med andre bevis i saken.

Etter dette vil det bli vurdert grunnlaget for og eventuelt utformet en anmeldelse til politiet og utarbeidet et tilsvarende utkast til klage til Sivilombudsmannen. Vi håper at vi har mottatt dokumentene i løpet av de nærmeste dagene.

Saken har vært mye omtalt i media de siste dagene og en del har også harselert med at saken er uviktig. Vi deler ikke et slikt syn.

Du finner flere artikler her.


Del denne siden: