Leter etter far

Leter etter far

Kommunen avlivet Havnesjefen i dag, samtidig med at de ble orientert om at vedtak var ugyldig og søknad om omplassering var sendt til Miljødirektoratet. Her er brev til ordføreren på vegne av en gruppe nordmenn, som anser dette som et overtramp mot naturens gang.

Publisert: 3. august 2017

Det er sørgelig og beklagelig at Os kommune i dag valgte å avlive norges kjenteste svane. En svane som verken har tenner å bite med eller klør å klore med. Et individ som ikke kunne gjøre annet enn å forsvare seg ved å skremme dem som kom for nær familien. Dette blir nå en prinsippsak for fremtidige lignende situasjoner og vil bli gransket nærmere.

I pressemelding i dag, opplyser du at kommuneledelsen etter en hendelse i går, valgte å ta livet av han med den begrunnelse at kommunen ikke ville ha ansvaret med hva som kunne skje med andre mennesker på et nytt sted. Det fremgikk også på et tidspunkt i pressemeldingen, at:

"Det har vore fleire forsøk på å finne alternativ til avliving, men dei førte ikkje fram".

Modum kommune hadde sagt seg villig til å ta imot svanefamilien og la den bo i naturreservat uten folk som kunne plage dem. Både dette og at det i går ble sendt klage på ugyldig vedtak og søknad til Miljødirektoratet om flytting, antas dere å ha kjent til. Pressemeldingen slik den lyder kan ikke godtas.

Dere kjente også til at dere lot dyrevernere i området tro at det var gitt utsatt frist for avlivning, mens det juridisk bare var forlenget fellingsperiode som var gitt. Det er i hvert fall slik dere har beskrevet det i dag.

Det foreligger en engelsk ekspertuttalelse som er positiv til at det kunne gått bra med en slik flytting. Har dere ikke mottatt kopi?

Vennligst begrunn nærmere hvordan dere kunne mene at det ikke fantes andre alternativ enn det som ble valgt.

Jeg viser for øvrig til det jeg skrev i går om at vedtaket var ugyldig. Jeg vil legge til at det heller ikke fremgår av vedtaket, noen drøftelse av hvilke konsekvenser en avliving av Havnesjefen vil få for resten av familien som nå svømmer rundt og leter etter ham uten forsvar.

Til dette siste nevner jeg at Miljødirektoratet bare for noen dager siden, den 21.7.17, uttalte om Havnesjefen og familien at:

"Det påpekes at svanene er monogame og bør få leve sammen. Dette er et prinsipp som vi forstår argumentet bak (søknad om fangenskap, red anm). Fra en annen side vil det likevel kunne stilles spørsmål om det er rette å fange inn og holde fire individer som ikke har gjort skade (dvs. hunnen og tre unger) i fangenskap. Det kan videre stilles spørsmål om ungene som vokser opp i innhegningen vil lære seg den type næringssøk som de behøver for å leve i det fri. Dette synes imidlertid noe uklart".

Dette ble uttalt i en søknad om å holde ham fangenskap, hvilket naturligvis ble avslått. Men var dette det eneste alternativ som faktisk ble forsøkt, eller mener du at kommunens egne ansatte har så god ornitologisk kunnskap at det ikke var nødvendig med ekstern fagkunnskap?

Det som skjedde i går kveld, og som jeg forstår ikke er gransket nærmere, var uansett ikke noe mer dramatisk enn det direktoratet allerede har uttalt seg om og ikke anså som noen "skade" forårsaket av Havnesjefen.

Dette er en offentlig sak. Jeg ber derfor om at svaret gis i form av mer utfyllende pressemelding. Dette er nødvendig før det inngis politianmeldelse og klagesak til Sivilombudsmannen.

Du finner flere artikler her.


Del denne siden: