Nina Kjølsrød

Nina Kjølsrød

Utreder

Kjølsrød arbeider som utreder i advokatfirmaet Sylte. Hun har tidligere arbeidet som sekretær i firmaet. Ansatt i Advokatfirmaet Sylte siden 2011. Studerer p.t. også psykologi.


« Tilbake