Barnevernleder tillot bortføring

Bilde av barnet under polititransport til flyplass i dag

Barnevernleder tillot bortføring

Nå har flyet med politieskorte landet i Berlin, og barnet som barnevernet mente hadde dårlige omsorgsbetingelser i Norge, står ute i Berlin i minusgrader og den ubemidlede familien er husløs.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 7. januar 2018

Først begjærte barnevernlederen offentlig omsorgsovertakelse fordi barnevernet mente omsorgsforholdene var for dårlige, men avtalte i Fylkesnemnda at barnet fikk bo hjemme i en prøveperiode og gå på en bestemt barneskole i stedet. I dag, midt i prøveperioden, ble imidlertid barnet med barnevernlederens velsignelse tvangsbortført til øst-tyskland. Nå står den ubemidlede familien husløs i Berlin i minusgrader, og barnevernlederen tror kommunen er fritatt for ansvar.

Bortføringen skjedde av politiet, så vidt vi har fått opplyst etter forutgående avtale med barnevernlederen og med den begrunnelse at foreldrene som hadde bodd i Norge i mange år, ikke hadde jobb og kunne forsørge seg selv. Det ble gitt varsel om bortvisning (ikke utvisning) først nå på fredag, og uttransporteringen fant sted i dag og uten reell klagemulighet. 

Følgende melding ble sendt av en av foreldrenes advokater, advokat Kjetil Sørensen, til barnevernlederen idag, mens barnet satt under transport med politiet på veg til flyplassen: 

Til info så vil bortvisning og uttransportering av barnet være i strid med straffeloven § 261. Ring politi og stanse uttransporteringen.

Flyet med barnet landet nå kl. 17.00 i øst-tyskland. Her forlot den ubemidlede familien med det vesle barnet flyet i minusgrader, og politiet returnerte til Norge. Det er uklart hvordan barnevernlederen tenker at omsorgssituasjonen for det vesle barnet og den husløse familien skal være nå.

Barnevernlederen meddelte uriktig på telefon etter at den overnevnte meldingen ble mottatt, at saken var avsluttet fra deres side, slik at politiet stod fritt til å uttransportere barnet. Derved medvirket hun til uttransporteringen, i strid med rettslig bindende avtale inngått i Fylkesnemnda.

Forholdet vil bli anmeldt og det vil bli krevd tilsynssak hos Fylkesmannen i morgen tidlig.

Saken var nemlig ikke avsluttet for barnet, slik barnevernlederen la til grunn og opplyste til politiet i dag. Det korrekte er at det var møte i Fylkesnemnda den 17. desember 2017 og det skulle være nytt møte den 23. mars 2018. Fra møteboken fra dette fylkesnemndsmøtet fra desember, fremgår det således at:

"Det var enighet om å forlenge utprøvingen av den eksisterende midlertidige ordningen fram til neste samtalemøte, som ble berammet til den 23. mars 2018. Ordningen, som er beskrevet i brev til mor av 24. mai 2017, vedlegges møteboken."

I nevnte brev som det ble henvist til i møteboken, fremgår følgende:

- Barnet får fortsette på x skole

I morgen står imidlertid barnets skrivepult ved den aktuelle barneskolen tom. Det vil den gjøre frem til barnet lovmessig er blitt tilbakeført.

Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon om prosessen mot barnevernleder.

Del denne siden: