Kommuneadvokaten ble ikke hørt med sin "bønn"

Bilde: Illustrasjonsbilde fra Gettyimages

Kommuneadvokaten ble ikke hørt med sin "bønn"

Barnevernet ville ha barn i fosterhjem på grunn av gudstro. Kommuneadvokatens "bønn" ble imidlertid ikke hørt.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 21. november 2017

Mor lyder guds ord, og alt annet blir tilsidesatt hennes religiøse liv har i tiltakende grad gått utover barnet. Slik lød kommuneadvokatens ord, hvoretter han i samme åndedrag ba Fylkesnemnda frata henne barnet permanent og plassere det i offentlig godkjent fosterhjem. Kommuneadvokatens "bønn" førte heldigvis ikke frem.

Det var Fylkesnemnda i Rogaland som behandlet saken som var en såkalt omsorgssak. Dette skjedde tidligere denne måneden (sak etter barnevernloven § 4-12). Nemnda traff etter muntlige forhandlinger avgjørelse for et par dager siden, den 17. november i år. Det fremgår av vedtaket at absolutt ingen av vilkårene for å frata moren barnet var oppfylt. Dette til tross for at barnet endatil hadde vært akuttplassert i beredskapshjem siden tidlig i høst.

Nemnda uttalte i det ferske vedtaket:

Nemnda er enig med kommunen i at den største bekymringen likevel er den uforutsigbarheten som mors ekstreme religiøse overbevisning og/eller hennes psykiske helse innebærer for barnet. Mor er parat til å dra om hun opplever at gud gir henne et oppdrag om å misjonere i Norge eller i utlandet. Det at mor reiser kan også ha noe med hennes kultur å gjøre, og trenger ikke i seg selv å innebære at omsorgen for barnet blir uforsvarlig.

Det er x som får ansvaret for barnet når mor reiser. X fremstår som en varm og omsorgsfull person som kan ivareta omsorgen godt nok, i alle fall når en tar med i betraktning at barnet nå er i en alder der han også vil kunne ta en del ansvar selv. Som mor og y har forklart, tilrettelegger mor med middagsporsjoner i fryseboks mens hun er på reise. Y stiller også opp som barnevakt.

Selv om man skulle legge til grunn at det er alvorlige mangler ved omsorgssituasjonen, er det uansett ikke til barnets beste at barnet blir flyttet i fosterhjem mot sin egen og mors vilje, jf. bamevemloven § 4-1.

Kommuneadvokaten og barnevernets anførsler som ikke førte frem lød slik:

Det må legges til grunn at mor har en psykiske lidelse. Uansett om det har helsemessige årsaker eller skyldes en religiøs overbevisning, medfører mors valg og fungering at barnet får en uholdbar omsorgssituasjon. Dette vil være situasjonen i lang tid fremover. Det vises til at mor ikke deler barneverntjenestens bekymring for barnet sin omsorgssituasjon, at hun ikke har noen sykdomsinnsikt, ikke vil ta medisiner eller for øvrig følge behandlingen som spesialisthelsetjenesten anbefaler.

Mor ble bistått av advokatfullmektig Christopher Hestnes. Vi gratulerer den vesle familien med resultatet og ønsker dere lykke til fremover med troen dere har.

Del denne siden: