Må tvinges til å tenke nytt

Må tvinges til å tenke nytt

Til tross for barneministerens proklameringer, fremmes det fortsatt unødvendige saker om omsorgsovertakelser. Her er et ferskt eksempel på et kontor som ensidig fokuserte på problem, i stedet for løsninger. Ble "dømt" til å trykke reset og å starte på nytt igjen.

Publisert: 19. oktober 2017

Det lokale barnevernkontoret bekymret seg for foreldrenes emosjonelle ivaretakelse av barnet, og fremmet derfor sak for nemnda og ville at det offentlige skulle overta omsorgen. Her tapte imidlertid barnevernet. Begrunnelsen var at barnevernkontoret hadde glemt det selvfølgelige; nemlig å forsøke å gi adekvat hjelp i hjemmet først.

Det var Fylkesnemnda i Oppland og Hedmark som traff avgjørelsen som ble avsagt den 12. oktober i år (FOH-2017/003 148).

Avgjørelsen viser at norske barnevernkontor til tross for barneministerens proklamering av økt bruk av ressurser i hjemmet, fortsatt fremmer ugrunnede saker om omsorgsovertakelse (barnevernloven § 4-12).

Det fremgår av vedtaket at nemnda ikke fant det sannsynliggjort at foreldrene ikke ville kunne «profitere på systematisk veiledning», som for eksempel MST eller COS-p.

Avgjørelsen er ikke unik. En ser for ofte ensidig fokus på "alvorlig omsorgssvikt", og mindre fokus på hvordan problemene kan løses. Slikt koster familier som berøres og samfunnet dyrt. Det er grunn til å stille spørsmål om det heller er i etaten det kan foreligge en "alvorlig systemsvikt".

Foreldrene ble bistått av advokatene Annie Braseth og Saba Hussain.

Del denne siden: