Lønnsøkning til psykologer

Lønnsøkning til psykologer

Mens regjeringen i rettsikkerhetens navn, foreslår at advokatene for de private parter i barnevernsaker skal få 0 skal de fagkyndige psykologene få en økning på over 10 prosent. Slik lyder årets forslag til statsbudsjett.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 12. oktober 2017

Fagkyndige psykologer som tar oppdrag for fylkesnemndene i barnevernsaker, er åpenbart blant vinnerne av årets statsbudsjett som ble lagt frem av regjeringen i dag. Mens advokatene som jobber med barnevernsaker får null i tillegg, skal psykologene få et tillegg på 7 millioner kroner. Forslaget er feilaktig skrevet i rettssikkerhetens navn.

Det er ukjent hvor stor kostnaden til fagkyndige var i 2016, men dersom en antar at den var ca. 50 millioner kroner, utgjør lønnstillegget formidable 14 prosent.

Psykologene som tar slike oppdrag, er vanligvis næringsdrivende med små driftskostnader og hjemmekontor og uten sekretær. De får allerede i dag kr 796 per time. Med et slikt tillegg vil timeprisen i så fall øke til 907 kroner pr. time.

Jeg ser ikke noe stort problem for oss advokater at vi ikke får mer. Vi greier oss godt med betalingen som den er. Reell timepris for advokater er ca. 500 kroner timen dersom advokaten skal bruke tid på å utføre forsvarlig jobb. I verste fall må advokaten engasjere egen advokat og anlegge sak mot myndighetene for å få betalt.

Det kan derimot være et problem for "folk flest" som har behov for barnevernsadvokat, at mange flinke advokater faktisk velger bort å bistå med slike viktige men "dårlig betalte" oppdrag - eller enda verre; at advokater ikke benytter tilstrekkelig med tid på den enkelte sak for å opprettholde en høy timepris.

Del denne siden: