Sperret inne asylbarn i 5 måneder

Sperret inne asylbarn i 5 måneder

Polen ble dømt i EMD for å ha sperret inne barn i lukkede anstalter i over 5 måneder. Ingen unnskyldning å sperre inne mor sammen med dem. Brudd på EMK artikkel 8.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 12. april 2018

Polen ble den 10. april i år dømt i Menneskerettighetsdomstolen (EMD) for å ha sperret inne 3 utenlandske barn i lukkede anstalter i ca. 5 måneder. De ble holdt innelåst i overvåket institusjon sammen med sin mor, i påvente av behandlingen av deres søknad om asyl. Domstolen anser varigheten av oppholdet som en krenkelse av menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 8, om retten til respekt for familieliv.

Den polske regjeringen ble ikke hørt med at dette var i samsvar med menneskerettighetene, bare fordi barna fikk være sammen med sin mor.

EMD peker i den enstemmige dommen på at ved slik internering, må myndighetene ved vurderingen av proporsjonalitet, ta hensyn til barnets beste og at det er en bred enighet - inkludert i folkeretten - til støtte for ideen om at i alle beslutninger om barn må deres beste interesser være avgjørende. 

Det fremgår av avgjørelsen at det var selve varigheten på oppholdet, 5 måneder og 20 dager, som innebar en krenkelse. Asylsøknaden skulle i følge EMD enten ha blitt behandlet raskere eller så skulle familien blitt sluppet fri.

Norske myndigheter internerte tilsvarende asylbarn på Trandum for noen år siden, men varigheten var da bare i opptil noen få døgn. Det lengste oppholdet noe barn hadde i Norge i 2016, var 24 døgn. Da media fokuserte på problemstillingen for snart 2 år siden og det ble påstått at dette også var i strid med menneskerettighetene, tok imidlertid ordningen brått slutt. 

Du finner avgjørelsen fra EMD her.

Del denne siden: