Ingen menneskerett å forsvare seg selv

Illustrasjonsbilde: Istockphoto

Ingen menneskerett å forsvare seg selv

Storkammeret har talt. "De tiltalte anses som gjenstander i den allmektige statens hender, som alltid kunne diktere hva som var i dens interesse, selv mot den tiltaltes egen vilje" (mindretallet).

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 9. april 2018

Menneskerettighetsdsomstolen (EMD) har nå avsagt en interessant storkammeravgjørelse. Syttten menneskerettighets-dommere krangler så fillene flyr av og Europa har delt seg i to landskap. Vesten vant slaget om hva som er god moral.

Saken dreier seg om portugisisk advokat som ikke fikk forsvare seg selv, etter å ha drevet ulovlig advokatvirksomhet (EMK artikkel 6). 

I følge dommen som ble avsagt 4. april i år, var advokaten også selv en kranglefant. Det bør ikke overraske noen at det var akkurat i en slik sak, at juss-statusen i hvert fall når det gjelder menneskerettigheter, nå kan ha blitt avslørt som ikke-vitenskap.

Flertallet på ni i den ferske storkammeravgjørelsen, mente at portugisiske domsmyndigheter kunne nekte advokaten å være sin egen advokat. Det er imidlertid mindretallets votum som er interessant. Både ut fra størrelsen og kraften på dissensen og den geografiske tilhørighet.

Mindretallet bestod av åtte dommer og samtlige med unntak av Portugal (innklaget land), var øst-europeiske land. Motsatt bestod flertallet av 9 dommere, hvor samtlige med unntak av Tyrkia og Azerbajan, var fra vestlige land.

Det fremgår også av dommen at heller ikke mindretallet ble enige om et felles budskap. Det ble ikke mindre enn tre ulike dissenser fra mindretallet, om hva flertallet gjorde galt. 

Dommerne fra Portugal og Ungarn var ikke nådige. De mente at flertallets syn var en en 

"tilbakevending til forløperne til den svarte fortiden i Europa, der de tiltalte ble kategoriserte som gjenstander i den allmektige statens hender, og der staten alltid kunne diktere hva som var i deres interesse, selv mot egen vilje" .

De kunne like godt ha sagt at flertallet var som sofisten Protagoras, som stadig aksepterte den herskende moral.

Dommerne fra Tsjekkia og Polen beklaget det hele og la til at:

Vi beklager at flertallet bestemmer seg for å fordømme et paternalistisk tiltak som reduserte den grunnleggende menneskerettigheten til å forsvare seg til høyre for å bli forsvart. En slik illiberal tilnærming er ikke uten konsekvenser. Den umiddelbare dommen baner vei for bred aksept av paternalistiske elementer i rettssystemene.

Avgjørelsen går egentlig motsatt vei av det menneskerettighetsdomstolen tidligere har signalisert. Det eneste som er kanskje derfor er sikkert, er at det i Europa akkurat i dag, ikke noen menneskerettighet å forsvare seg selv. I USA er det fortsatt motsatt. 

Del denne siden: