Nye høyder for omsorgsovertakelser

Nye høyder for omsorgsovertakelser

SSB har fremlagt statistikken for norsk barnevern for siste år. Den viser at antallet barn plassert utenfor familien har økt. Det motsatte av det barneverministeren sier hun ønsker - igjen!

Publisert: 7. august 2017

Nåværende barnevernminister har over flere år erklært at hun ønsker at færre barn skal tas ut av hjemmet og flere og flere "barnevernkritikere" applauderer. Det er imidlertid det motsatte som skjer. Dette viser ny statistikk fra SSB som du kan lese her:

Statistikken viser også at det gjennom hele året, ikke var noen endring i antallet barn som fikk hjelp i hjemmet i forhold til året før (hjelpetiltak). I 2015 var det som det fremgår 43.370 mens det i 2016 bare var 16 barn flere.Det utgjør ikke en gang en promille og langt under en prosent. Det samme gjelder egentlig situasjonen pr. 31.12.16. Redegjørelsen for dette fremgår i noten ovenfor.Du finner flere artikler her.

Del denne siden: