"Dømt" til å beklage

Bilde: Gettyimages

"Dømt" til å beklage

Offentlig ansatte plikter å beklage feil de gjør. Det fikk en sykehusdirektør nylig erfare.

Publisert: 5. juli 2017

Offentlig ansatte som begår urett plikter å beklage overfor den "fornærmede". Det fikk en sykehusdirektør som omtalte en ikke-navngitt pasient uriktig på nett nylig erfare.

Sykehusdirektøren omtalte pasienten på et dokument som lå på nett om klagesaker, uten å angi vedkommendes navn. I omtalen ble vedkommende beskrevet som "vanskelig" eller lignende, etter at pasienten hadde klaget til pasientklagenemnda hvor pasienten ikke fikk medhold.

Pasienten fant ut at omtalen gjaldt seg, og ville deretter ha beklagelse. Sykehuset avpubliserte artikkelen fra nett, men ville etterpå verken dementere eller gi beklagelse til pasienten.

Den "vanskelige" pasienten klaget så saken til Sivilombudsmannen og krevde fastslått at han hadde rett til beklagelse. Nå har han fått medhold i det.

Sivilombudsmannen fant at flere av opplysningene som lå på nettet, var klart uriktige og «unødig negativt formulert».

Kravet til god forvaltningsskikk innebærer at forvaltningen normalt må beklage egne feil, og pasienten i denne saken skulle ha fått en beklagelse og et dementi for innholdet i driftsorienteringen. Helseforetakets unnlatelse av dette er kritikkverdig, skriver Sivilombudsmannen i den nye avgjørelsen som ble offentliggjort i forgårs.

Det er ukjent om sykehusdirektøren har beklaget etter at Sivilombudsmannens avgjørelse falt.

Du finner avgjørelsen her.

Del denne siden: