A-status igjen

Petter F. Wille, direktør i Norges nasjonale institusjon for menneskerettigehter - FOTO: NNI

A-status igjen

I 2012 ble Norge degradert til B-land i menneskerettigheter. Nå er A-statusen tilbake igjen etter styrevedtak i GANHRI.

Publisert: 4. juli 2017

Nå har Norge i realiteten fått tilbake A-status som menneskerettighetsland, etter degraderingen til B-land i 2012. Norge får derved igjen stemmerett i det internasjonale og europeiske nettverket for nasjonale institusjoner, samt møte- og talerett i flere FN-møter og prosesser som gjelder menneskerettigheter.

Norge mistet A-statusen i 2012 etter at FN`s høykommisær vurderte at landet ikke hadde en tilfredsstillende frittstående institusjon for menneskerettigheter. Stortinget etablerte så i 2014 Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter NNI, som er institusjonen som nå har fått statusen tildelt av styret i Det internasjonale nettverket for nasjonale institusjoner for menneskerettigheter, GANHRI.

FNs menneskerettighetsråd traff i 2016 en resolusjon om tilnærming mellom GANHRI` og FN`s uahengige traktatorgarner, herunder EMD, slik at vedtaket i GANHRI antas å likestilles med et FN-vedtak med oppgradering.

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter skal etter institusjonens vedtekter bl.a. foreta en "systematisk, helhetlig og uavhengig overvåking av menneskerettighetene i Norge".

Vi gratulerer med den internasjonale måloppnåelsen og ser frem til større synliggjøring og deltakelse i norsk offentlig debatt fra institusjonens side i tiden fremover. Vi anbefaler alle som er opptatt av menneskerettigheter, å gå inn på insitusjonens facebook-side og følge med på hva som skjer.
Del denne siden: