Ny byggforskrift - TEK17

Bilde: Illustrasjonsbilde, Advokatfirmaet Sylte

Ny byggforskrift - TEK17

I morgen trer den nye byggforskriften TEK 17 i kraft. Samtidig oppheves TEK 10.

Zartash Bashir

Forfatter: Zartash Bashir
Publisert: 30. juni 2017

Den nye byggeforskriften (TEK 17) trer i kraft i morgen. Samtidig oppheves den gamle forskriften (TEK10).

Tiltakshavere kan velge om hele tiltaket skal følge TEK10 eller TEK 17 for søknader som mottas av kommunen før 1. januar 2019.


Del denne siden: