Dømt til å betale 50.000 pr. furutre!

Dømt til å betale 50.000 pr. furutre!

Dømt til å betale 50.000 kroner pr. stk!

Zartash Bashir

Forfatter: Zartash Bashir
Publisert: 29. mai 2017

En entreprenør er dømt til å erstatte naboens furutrær og planter som ble fjernet/ødelagt i forbindelse med utbygging på en tilliggende eiendom. Til sammen ble erstatningen satt til ca. 250.000 kroner hvorav bare to furutrær ble verdsatt til 50.000 kroner pr. stk.

Det er Frostating lagmannsrett som har avgjort saken ved dom avsagt 24. mai i år (LF-2017-1079). Dommen innebærer et noe lavere erstatningsbeløp enn det tingretten hadde fastsatt og som også inkluderte gjerde m.m.

Trærne stod nær grensa og entreprenøren hevdet at de uansett kunne ha fjerna greiner som stakk 3 meter over grensa samt røtter i bakken innover utbyggers eiendom, og at trærne da uansett måtte felles fordi de ville bli ødelagt. Dette var ikke lagmannsretten enig i og mente at en med fagkyndig hjelp kunne sikret trærne liv til tross for fjerning av røtter og greiner som stakk over grensa.

Entreprenøren ble heller ikke hørt med at de ikke kunne lastes for å ha ødelagt stauder m.m. som lå i jorda og ikke var vokst opp. Etter lagmannsrettens syn burde entreprenøren ha varslet naboen om at inngrepet ville finne sted og således fått oppklart og forhindret skaden.

Entreprenøren ble også ilagt saksomkostninger for både tingretten og lagmannsretten med til sammen ca. 370.000 kroner.


Del denne siden: