Gjenforent etter 7 år i fosterhjem!

Advokat Olav Sylte

Gjenforent etter 7 år i fosterhjem!

Fosterhjem ikke lenger utviklingsfremmende. Barnets beste å flytte hjem.

Publisert: 30. mai 2016


Fylkesnemnda nektet først å behandle kravet om gjenforening mellom mor og datter, og mente at det i så fall var barnets far som skulle kreve barnet hjem. Han ønsket imidlertid ikke dette, og krevde at dattera vokste opp i fosterhjem. Slik gikk det ikke.

Nemndas nektelse ble brakt videre til tingretten, som tidligere i vår påla nemnda å behandle kravet mellom de to. Underveis i den nye tvungne behandlingen, på siste rettsdag, ombestemte barnevernet seg og støttet en tilbakeføring. Barnets far holdt derimot fast ved sitt standpunkt.

I ny avgjørelse fra nemnda i dag, fremgår at mor og datter nå gis fullt medhold. Jenta skal flytte til sin mor etter ca. 7 år i fosterhjem.

Det er Fylkesnemnda i Trøndelag som har truffet den hyggelige avgjørelsen (FTR-2016/1279).

-Fylkesnemnda anser at hverdagen for barnet i fosterhjemmet slik den nå er, ikke er utviklingsfremmende. En opprettholdelse av omsorgsovertakelsen medfører betydelig risiko for at barnet sin motstand mot barneverntjenesten og fosterhjemmet vil forsterkes ytterligere og påvirke hennes fungering i negativ retning, skriver nemnda i det enstemmige vedtaket som ble mottatt i dag.

Vi har det siste året sett en økning av antallet tilbakeføringer av barn fra fosterhjem, selv om det samtidig påstås å foreligge omsorgssvikt i hjemmet. Dette skjer da med den begrunnelse at en tilbakeføring uansett er til barnets beste, jf. barnevernloven § 4-1, og det gis anvisning på hjelpetiltak som kan settes inn for å gjøre situasjonen optimal ut fra omstendighetene.

Endringen antas skyldes føringer fra sentrale myndigheter om at antallet omsorgsovertakelser skal ned og at det skal settes inn større ressurser i hjemmene i form av hjelpetiltak.

Vi har over tid konstatert en korrigering i rettssystemet som følge av dette, og den finner vi korrekt og tilsiktiget i forhold til nevnte føringer fra myndighetene.

Vi gratulerer mor og datter med gjenforeningen i dag.

Les flere artikler i vår NYHETSAVIS.Del denne siden: