Familien vant over barnevernet i Fylkesnemnda

Advokat Lise Leknes

Familien vant over barnevernet i Fylkesnemnda

Erkjente svakheter og tok i mot hjelp - og fikk barna hjem etter vedtak i Fylkesnemnda til tross for at barnevernet strittet i mot.

Publisert: 14. januar 2016

Det er vanskelig å erkjenne svakheter, ihvertfall om det gjelder ferdigheter i det å ha omsorgen for egne barn. Enklere blir det ikke, om det er representanter fra det lokale barnevernkontor som stiller spørsmål ved hvordan dette skjer.

John Alvheim (Frp) uttalte i sin tid helt enkelt, at det var best å bare "holde kjeft" om alt. Han var i sin tid en av landets fremste og mest engasjerte politikere på barnevern i perioden 1989 til 2005, herunder leder av stortingets sosialkomite.

Problemstillingen dreier seg om hvordan barneverntjenesten møter foreldres erkjennelse av å ha svakheter - eller forbedringspotensiale som jeg anser som et mer treffende uttrykk. Vil barnevernet bare bruke erkjennelsen mot foreldrene og ta omsorgen for barna uansett - eller da gi hjelp til dem. Alvheim mente det første.

Videre dreier problemstillingen seg dessuten om hvordan fylkesnemnd og tingrett på sin side tilsvarende møter erkjennelsen, om foreldre blir misfornøyd med barnevernets håndtering av den.

Alle har sine feil og svakheter, og det finnes knapt et menneske som sett fra andres ståsted, ikke burde blitt bedre på noe som helst. Det er således vanskelig å gi et generelt svar på hvordan en bør best gå frem.

Utviklingen i barnevernsystemet har vært stor siden Alvheim gav sin anbefaling for over 10 år siden. Det som var et godt og velmenende råd fra en erfaren politiker den gang, er nok ikke like gyldig i dag. Her skal jeg illustrere med en sak, hvor dom falt i dag:

Et barnevernkontor akuttplasserte alle barna i beredskapshjem høsten 2015, fordi de mente foreldrene hadde utøvd vold mot dem. Det dreide seg om lettere grad av vold samt at foreldrene i følge journaler hadde lang historikk med diverse psykiske helseproblem.

Foreldrene bestred dette og klaget på akuttvedtaket til Fylkesnemnda, men fikk ikke medhold.


Fylkesnemnda i Troms og Finnmark (sak 15-317) behandlet så nå i januar 2016 sak om permanent omsorgsovertakelse. Dette etter krav fra barnevernet, som mente at foreldrene var ute av stand til å ha omsorgen for barna og ville plassere dem i varig fosterhjem.

Under denne nemndsbehandlingen erkjente foreldrene at de i stor grad hadde slike problem og svakheter som barnevernet pekte på. Nettopp det, angrer foreldrene ikke på i dag - selv om erkjennelsen ikke var tilstrekkelig for det lokale barnevernkontor som holdt fast på sin tidligere konklusjon.

Idag falt nemlig avgjørelsen,og foreldrene fikk fullt medhold.

Nemnda mente i motsetning til barnevernet, at foreldrene var istand til å ha omsorgen for barna selv. Det ble derfor bestemt at barna straks skulle flytte hjem.

Fylkesnemndas nærmere begrunnelse var at foreldrene hadde gode nok omsorgsevner, ettersom de nettopp så sine egne problem. Derved kunne de ta imot hensiktsmessig hjelp til å løse dem.

Del denne siden: