Bruken av akuttvedtak har gått kraftig ned

Advokatfirmaet Sylte AS

Bruken av akuttvedtak har gått kraftig ned

Bruken av akutte tvangsvedtak etter barnevernloven § 4-6, annet ledd, er nå på samme nivå som i 2010. Vi håper utviklingen fortsetter.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 21. februar 2019

Bruken av akutte tvangsvedtak etter barnevernloven § 4-6 annet ledd har stupt det siste året, og var i 2018 på samme nivå som i 2010. Det viser en statistikk vi selv har utarbeidet, etter innhenting av opplysninger fra Sentralenheten for Fylkesnemndene.

I 2017 var det 1368 barn som ble midlertidig plassert etter barnevernloven § 4-6 annet ledd mens det i 2018 var 1167. Det er 200 færre barn og en nedgang på ca. 15 prosent.

Vi håper utviklingen fortsetter.Del denne siden: