Ikke klag på barnehagen!

Illustrasjonsbilde: Istock

Ikke klag på barnehagen!

Etter at barnet hadde blitt alvorlig skadet i barnehagen, på et sted der barn normalt ikke skader seg og hvor det skal mistenkes vold, valgte barnehagen å sende bekymringsmelding på foreldrene i stedet. Regelen er; ikke legg deg ut med skolen og barnehagen!

Gunhild Borge

Forfatter: Gunhild Borge
Publisert: 18. februar 2019

Da foreldrene kom til sykehuset holdt legen på å sy barnet. Det ble sydd nesten 30 sting. Barnet hadde skadet seg i barnehagen ble de fortalt. Det hele endte med at barnehagen sendte bekymringsmelding til barnevernet og påstod at det var foreldrene som burde undersøkes nærmere.

Barnet hadde gått i barnehagen i 3 år. Det var aktivt og hadde skadet seg flere ganger. Denne gangen var imidlertid skaden på et sted hvor det normalt ikke kommer skader ved lek, og som helsevesen generelt anser som mistenkelig mht vold og derfor skal vurdere å sende bekymringsmelding til barnevernet. Regelen gjelder imidlertid tilsynelatende bare hvor skader skjer i private hjem.

Foreldrene hadde slått seg til ro med forklaringene de hadde mottatt om skader tidligere. Som følge av at barnehagen denne gangen gav ulike forklaringer på hva som hadde skjedd, alt fra at barnet hadde falt under lek til at noen av de ansatte hadde mistet det, kontaktet de barnehagekontoret og meldte sin bekymring. Det skulle de kanskje ikke gjort.

Barnehagen sendte den nevnte bekymringsmeldingen bare to dager etter foreldrene kontaktet barnehagekontoret.

Dette var på denne måten familien for første gangen fikk kontakt med den norske barneverntjenesten. 

Familien måtte gå gjennom en belastende 3 måneders undersøkelse. 

Som følge av skaden og barnehagens håndtering av saken, valgte den ene av foreldrene å si opp en godt betalt lederjobb. Dette for å ta barnet ut av barnehagen og passe det selv. 

Foreldrene har barnet hjemme fortsatt, i påvente av ny barnehageplass.

Hendelsen fant sted for under et halvt år siden. Det ble aldri noen undersøkelse av barnehagen som ligger et sted i sørnorge. Foreldrene ønsker ikke å identifisere barnehagen nærmere, men saken er ikke avsluttet. 

Vi vil komme tilbake med mer informasjon.

Inntil videre er mitt råd følgende: Ikke legg deg ut med skolen og barnehagen!

Del denne siden: