Avlyst opptrapping av antall barnevernansatte

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Robstad

Avlyst opptrapping av antall barnevernansatte

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Robstad svarte Freddy Andre Øvstegård (SV) i dagens spørretime på Stortinget.

Gunhild Borge

Forfatter: Gunhild Borge
Publisert: 13. februar 2019

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Robstad svarte Freddy Andre Øvstegård (SV) i dagens spørretime på Stortinget. Øvstegård ønsket svar på om ikke det var behov for flere stillinger i barnevernet, og øremerking av midler til dette formål. Han viste til kampanjen de ansatte i norsk barnevern har hatt de siste ukene (HeiErna).

Robstad gav ingen garantier for at det ville bli tilført midler til flere stillinger, og mente det kunne være ulike behov ved forskjellige kontor. Videre at kommunestyrene en gang pr. år selv skal evaluere og vurdere tjenesten lokalt og disponere på best mulig måte midlene de har.

Svaret må forstås som at Robstad nå har avlyst Solberg-regjeringens tidligere varslede opptrapping av antall barnevernansatte. 

Del denne siden: