Nei, ikke flere utredninger om lydopptak nå takk!

Illustrasjonsbilde fra Istock

Nei, ikke flere utredninger om lydopptak nå takk!

Det ville vært mer "fair" at regjeringspartiene bare sa det "rett frem", at de ikke ville ha lydopptak i barnevernsaker - i stedet for å trenere temaet med flere utredninger og utvalg.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 4. februar 2019

Den nye fireparti-regjeringen vedtok i Granavold plattformen, etter krav fra FRP, at det nå skal utredes bruk av lydopptak i alle barnevernsaker. Dette fremgår av et eget punkt i plattformen, hvor det fremgår at regjeringen skal: "Utrede om det skal gjøres opptak av samtaler i barnevernssaker for å styrke rettssikkerheten".

Det foreligger omfattende utredninger og praksis fra både politi og domstolene om bruk av lydopptak, fra siste 15 år.

Det ville vært mer "fair" om regjeringspartiene bare sa det "rett frem", at de ikke vil ha noe av opptak i barnevernsaker - i stedet for å trenere temaet ytterligere slik denne plattformen gjør. 

Det er vanskelig å forstå at det skal være behov for å sette ned enda et utvalg, som skal kartlegge om det bør være mindre rettssikkerhet i saker som gjelder barn.

Inntil videre bør Regjeringen legge til grunn at mange av de som har kontakt med dagens barnevern, helt lovlig tar opp samtalene selv. Dette er konsekvensen av myndighetenes politikk. Den er langt fra egnet til å skape best mulig tillit og rettssikkerhet.

Del denne siden: