Maktmisbruk mot polsk konsul

Maktmisbruk mot polsk konsul

Det er normal forvaltningsskikk å undersøke før en fremsetter påstander. Her kan UD ha gått på en blemme.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 25. januar 2019

Foreldre har rett til å ha med seg den de vil i et møte med barnevernet. Det er helt fritt frem, og barnevernet kan bare nekte vedkommende om vedkommende gjør det mot penger og ikke er autorisert advokat eller rettshjelper, jf. forvaltningsloven § 12 "søker erverv".

I dette perspektivet finner jeg det forunderlig at UD med brask og bram har bedt den polske konsulen Slawomir Kowalski ved den polske ambassaden i Norge, om å forlate riket fordi noen få barnevernansatte subjektivt skal ha opplevd han "truende". Det innebærer ingen "trussel" å gjøre oppmerksom på gjeldende regelverk.

Jeg har selv hatt flere saker hvor Kowalski har vært involvert. Han deltok f.eks. i et møte med barnevernet på Sagene rett før jul, sammen med ei mor. Jeg deltok i møtet selv. Jeg har aldri hørt noen bemerke noe slikt som UD nå melder. Konsulen har i tillegg til forvaltningsloven § 12, tilleggsrettsinteresse i å være tilstede iht Wienkonvensjonen.

Det er normal forvaltningsskikk å undersøke før en fremsetter påstander. Her kan UD ha gått på en blemme. Fremgangsmåten har karakter av maktmisbruk, hvor UD kan ha blitt forledet til å tro på det de er blitt servert. 

UD bør i det minste i etterkant kartlegge innmelderne om de kan ha misforstått gjeldende regelverk for partsrepresentasjon, og i så fall beklage fremstøtet overfor polske myndigheter.


Del denne siden: