Etter 12 måneder: 12 nye justismord

Bilde: Advokatfirmaet Sylte AS

Etter 12 måneder: 12 nye justismord

Mener barnevernministeren at det ikke er nødvendig å granske justismord i barnevernsaker eller forstår hun ikke problemstillingen. Noen av representantene bør bruke spørretimen til å få avklart om hun mener det hun har sagt.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 23. september 2018

Jeg har skrevet om 12 barnevernsaker som er blitt avgjort på løpende bånd med nederlag for barnevernet de siste 12 månedene. Saker som burde granskes nærmere, for de har karakter av justismord mot enkeltindivid. Jeg kunne også skrevet om langt fler.

Barnevernminister Helleland synes imidlertid ikke at det er nødvendig å granske. Hun mener feil uansett oppveies av det gode barnevernet gjør i andre saker, og forstår jeg henne riktig; at justismord ikke er så galt likevel. 

Det å fjerne barn fra familier med tvang er like inngripende som å fengsle mennesker. Derfor gjelder det samme menneskerettslige regelverk for barnernsaker som straffesaker. Det er uklart om Helleland ser den problemstillingen.

Jeg har aldri hørt om noen som har vært utsatt for justismord, som har syntes dette var greit fordi barnevernet i andre saker skal ha gjort det bra for andre mennesker.

Det er spørretime snart. Da bør en av representantene få avklart hva ministeren egentlig mener med det hun har sagt nå i senere tid.

Les og bedøm de 12 sakene selv:

http://advokatsylte.no/artikkel/9/barnevernsaker/7...

http://advokatsylte.no/artikkel/9/barnevernsaker/7...

http://advokatsylte.no/artikkel/9/barnevernsaker/7...

http://advokatsylte.no/artikkel/9/barnevernsaker/7...

http://advokatsylte.no/artikkel/9/barnevernsaker/7...

http://advokatsylte.no/artikkel/9/barnevernsaker/7...

http://advokatsylte.no/artikkel/9/barnevernsaker/7...

http://advokatsylte.no/artikkel/9/barnevernsaker/7...

http://advokatsylte.no/artikkel/9/barnevernsaker/7...

http://advokatsylte.no/artikkel/1/artikkel/720/pro...

http://advokatsylte.no/artikkel/9/barnevernsaker/7...

http://advokatsylte.no/artikkel/5/rett-og-urett/71...

Del denne siden: