FRP: Likegyldig til kommersielle aktører

Bilde: Stortinget.no, representanten Morten Wold FRP

FRP: Likegyldig til kommersielle aktører

Det pågår debatt på Stortinget, og det har blitt diskutert barnevern. Det kan se ut som at flertallet vil stemme for forbud mot kommersielle aktører i en eller annen form.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 28. mai 2018

Det har i dag blitt debattert barnevern på Stortinget. Nærmere bestemt om det skal bli slutt på å sette barnevernsbarn ut på anbud blant kommersielle aktører. Helt likegyldig for FRP om det er kommersielle aktører, sa Frp`s Morten Wold fra Stortingets talerstol. Men han sliter med å bli hørt. Ingen andre partier støtter regjeringen og støtte er mindretallsregjeringen avhengig av.

Wold mente de andre partiene forsøker å demonisere private barnevernaktører, fordi de går med overskudd som tas ut av eierne. Både han og barnevernminister Helleland, mente at det ikke er belegg for å hevde at de private tjenestene er av dårligere kvalitet av denne grunn.

Venstre som er det tredje regjeringspartiet, toppet det hele med at kommersielle aktører må få fortsette sin virksomhet slik at folk selv kan velge hvilken aktør som bør anvendes. Venstre mener også at et mangfold er bra, slik at ulike mennesker kan velge ulike løsninger uttalte Grunde Almeland. Representanten synes ikke å ha fått med seg at saken dreide seg om tvang, og at foreldre og barn som utsettes for dette ikke har stemmerett ved valg av tiltak. Jeg antar at representanten vil lese seg opp til neste gang han entrer talerstolen i en sak om barnevern.

Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Krf og Sp var på kollisjonskurs med regjeringspartiene. Det kan etter debatten se ut som at regjeringen vil kunne gå på et nederlag. 

Du finner utskrift av debatten her.

Oppdatering med tillegg til artikkel, kl. 20.30 (red.anm):

Avstemming er nå foretatt. Det ble nederlag for regjeringspartiene. Det ble vedtatt instruks fra Stortinget til Regjeringen. Den lyder slik:

Stortinget ber regjeringen sikre langsiktige og løpende avtaler med ideelle tilbydere av institusjonsplasser som fører til at andelen ideelle øker til om lag 40 pst innen 2025, samtidig som den offentlige andelen institusjonsplasser ikke reduseres".

Realiteten i instruksen er at de kommersielle aktørene skal bort. 

Del denne siden: