Kommersielle barnevernaktører i Stortinget

Illustrasjonsbilde: Istock

Kommersielle barnevernaktører i Stortinget

I morgen ettermiddag skal Stortinget diskutere om det bør innføres forbud mot kommersielle aktører i barnevernet.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 27. mai 2018

Stortinget skal i morgen diskutere forslag til forbud mot kommersielle aktører i barnevernet, herunder om Stortinget bør pålegge regjeringen å utrede hvordan kommersielle aktører kan fases ut.

Det er stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen, Kari Henriksen, Fredric Holen Bjørdal, Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik som har fremmet forslaget. Det lyder slik:

  1. Stortinget ber regjeringen sikre at barnevernsinstitusjoner drives av det offentlige og ideelle aktører, og legge fram en plan for gradvis opptrapping av offentlig og ideelt eierskap og drift av institusjonsplasser i barnevernet.
  2. Stortinget ber regjeringen utrede hvordan kommersielle aktører kan fases ut av øvrige deler av barnevernet, slik at hele barnevernet drives i offentlig og ideell regi.

Du finner hele forslaget som skal diskuteres her.

I etterkant har det kommet forslag fra to stortingsrepresentanter som også inngår i debatten som skal avholdes. De lyder slik: 

Forslag fra Henriksen, Kari på vegne av Arbeiderpartiet

Stortinget ber regjeringen sikre langsiktige og løpende avtaler med ideelle tilbydere av institusjonsplasser som fører til at andelen ideelle øker til om lag 40 pst. innen 2025, samtidig som den offentlige andelen institusjonsplasser ikke reduseres.

Forslag fra Bekkevold, Geir Jørgen på vegne av Kristelig Folkeparti

Stortinget ber regjeringen sikre langsiktige og løpende avtaler med ideelle tilbydere som fører til at andelen ideelle barnevernstjenester, samt ideelles eierskap og drift av institusjonsplasser, øker til 40 pst. innen år 2025, samtidig som at den offentlige andelen av barnevernstjenester og institusjonsplasser ikke reduseres.

Del denne siden: