Dømt til å returnere barn til dets slekt

Illustrasjonsbilde: Istock

Dømt til å returnere barn til dets slekt

Sviende nederlag for barnevernkontor som forsøkte å plassere et lite barn ut av dets slekt. Det biologiske bånd veier fortsatt tyngre, enn den tilknytning barnevernet etablerer på egen hånd.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 20. mai 2018

Det ble et sviende nederlag for det lokale barnevernkontoret, som ikke godtok å la barnet vokse opp hos sin slektning da foreldrene selv ikke kunne ha omsorgen. De plasserte det i stedet hos fremmede, og ville ikke en gang undersøke muligheten innad i familien. Den ferske avgjørelsen viser at barnevernkontoret har mye å lære, før de forstår hva som er til barns beste.

Det er Gulating lagmannsrett som har truffet avgjørelsen. Den falt den 18. mai i år 18-063533ASD-GULA/AVD2. Den innebærer at barnevernets krav om anke over tingrettens dom, hvor foreldrene fikk medhold, ikke ble tatt til følge. Det samme gjaldt barnevernets krav om utsatt iverksettelse av det tingretten hadde bestemt. Du kan lese mer om hva tingretten bestemte her.

Avgjørelsen viser at det biologiske bånd mellom et barn og dets slekt, i slike saker kan veie tyngre enn den tilknytningen som barnevernet tvangsetablerer mellom barn og fremmede fosterhjem.

Dersom det lokale barnevernkontoret hadde gått frem på riktig måte og i samsvar med foreldrenes krav, hadde barnet hele tiden fra plasseringen bodd hos sin slektning. Den valgte fremgangsmåten, har motsatt medført at barnet har blitt boende hos fremmede i et halvt år. 

Det gjør det ikke bedre, at barnevernet heller ikke godtok tingrettens dom som falt for 2 måneder siden. Barnevernet anket videre, uten å straks sette igang flytteprosess. Som følge av dette, ble barnet knyttet til feil sted over ytterligere 2 måneder. 

Barnevernets fremgangsmåte i denne saken antas å være i strid med Grunnloven § 104 annet ledd, som sier at alle tiltak og avgjørelser skal være til barnets beste. Det bør nå igangsettes en gransking hos barnevernkontoret.

Foreldrene ble bistått av meg selv og advokat Hans Marius Thorsnæs. Vi gratulerer både foreldrene og resten av familien med sluttresultatet.

Del denne siden: