Den ulovlige tvangen fortsetter i barnevernet

Illustrasjonsbilde fra Istock

Den ulovlige tvangen fortsetter i barnevernet

Det hjelper lite hva som omtales i media og hva politikerne og bestemmende barnevernmyndigheter erklærer. Vi tror at den ulovlige virksomheten bare vil fortsette, inntil det blir straffbart å bryte lovverket.

Katja Hakvaag

Forfatter: Katja Hakvaag
Publisert: 6. mai 2018

Til tross for den kjente Glassjenta-saken og erklæringer fra ledende barnevernmyndigheter og politikere om at det straks skulle ryddes opp, fortsetter den ulovlige tvangsbruken mot barnevernsbarn. Vi tror at lovbruddene vil fortsette så lenge det lønner seg, dvs. inntil det blir gjort straffbart for institusjonene å bryte gjeldende lovverk.

For ikke lang tid siden dukket Melhus-saken opp, og nå for noen dager siden kunngjorde Helsetilsynet/Fylkesmannen lovbrudd hos en institusjon eid av en privat kommersiell aktør. Denne er blant de fem største i norden på det private barnevernområdet.

Det er Human Care (det svenske Humana AB) som eier den aktuelle institusjonen Humana barnevern øst, avdeling Birkelund, som den nye kontrollen gjelder. Det ble bl.a. avdekket to sentrale lovbrudd knyttet til opplæring av personale i korrekt og lovmessig bruk av tvang (barnevernloven §§ 1-4, 4-1 og 5-9). 

Lovbruddene ble avdekket for kontrollperioden som varte fra september i fjor til april i år.  

Kontrollen avdekket at opplæringen av vikarer, nattevakter og nyansatte var mangelfull, for eksempel var det ikke et system for at det er avsatt tid til opplæring før personalet gikk på første ordinære vakt. Flere av de ansatte hadde dessuten ikke gjennomgått opplæring. Det fremgår av av rapporten, at virksomheten heller ikke hadde sikret at de ansatte hadde kompetanse til å jobbe med målgruppen akuttplasseringer, som nettopp var den målgruppen virksomheten siktet inn mot på tidspunktet for kontrollen. 

Helsetilsynet bør snarest gis formell og reell kompetanse til å utferdige forelegg til virksomheter som bryter loven. Foreleggene bør være så høye, at det ikke lønner seg for eierne av institusjonene å spare penger på bruk av billig og ufaglært arbeidskraft, droppe opplæringssystemer, antall ansatte som har tilstrekkelig med tid å benytte på hvert av barna osv.

Del denne siden: