Fikk tilbake livet med dom fra tingretten

Olav Sylte var advokat for kvinnen som slet mot det offentlige i flere år før alt ordnet seg (Illustrasjonsbile: Gettyimages)

Fikk tilbake livet med dom fra tingretten

Hun stanget hodet i den offentlige veggen i flere år, men gav aldri opp. Til slutt ordnet alt seg med en tingrettsdom.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 21. februar 2018

Nord-Troms tingrett avsa i går dom om at et barn som hadde bodd hele 5 år i fosterhjem, omsider fikk flytte hjem til sin mor. Dommen var enstemmig, men det stikk motsatte av det fylkesnemnda bare noen måneder tidligere hadde lagt til grunn. 

Det var Fylkesnemnda i Troms og Finnmark som først behandlet saken som dreide seg om tilbakeføring av et barn som hadde bodd ca. 5 år i fosterhjem. I vedtak av 10. oktober 2017 uttalte nemnda om mor:

Etter nemndas oppfatning viser mor ved stadig å fremme nye krav om tilbakeføring av omsorgen at hun ikke har akseptert fosterhjemsplassering av X, og at hun i liten grad forstår at X gjennom dette til stadighet settes i lojalitetskonflikt.

På dette grunnlag samt noen andre grunnlag, konkluderte en enstemmig nemnd med at moren ikke evnet å gi forsvarlig omsorg for barnet, heller ikke ved bruk av hjelpetiltak fra barnevernet. Nemnda mente at det heller ikke var til barnets beste å flytte hjem. Saken ble deretter anket til tingretten som nå altså enstemmig kom til stikk motsatte konklusjon for denne moren som aldri gav opp.

Den aktuelle moren hadde "møtt veggen" hos det norske offentlige system flere ganger de siste årene. Jeg har også skrevet om en av episodene for noen år siden. Den gang dreide det seg om hennes andre barn, som barnehagepersonellet ikke ville fortelle hvor var blitt av da det skulle hentes ved dagens slutt. Det endte med at mor samme dag fikk illebefinnende og måtte innlegges ved sykehus. Les mer om denne saken her.

Del denne siden: