Ulovlige private akuttvedtak

Ulovlige private akuttvedtak

Bufdir har behov for rettledning i elementær juridisk kunnskap. Alle akuttvedtak truffet av private barnevernledere er ugyldige. En trenger ikke klage på dem en gang.

Publisert: 23. september 2017

Bufdir-direktøren har i følge NRK i går, bedt fylkesmannen om å «følge med» på ordningen med privat innleid barnevernleder i Land-kommunene. Ved dette synes direktøren å ha tilkjennegitt et behov for rettledning i juridisk kunnskap, så elementær at den ikke en gang står i lærebøkene til juridiske fag.

Etter barnevernloven er barnevernleder eller «barnevernadministrasjonens leder» som er den korrekte betegnelsen, en såkalt orginær kompetansestilling. Kompetansen følger direkte av barnevernloven og derved etter fullmakt fra Stortinget. Den er personlig, og kan i motsetning til politimesterens tilsvarende orginære kompetanse, heller ikke delegeres videre.

Staten eller det offentlige har monopol på tvangsbruk, og loven gir ikke hjemmel for å engasjere en privat barnevernleder slik Land-kommunene har gjort. I hvert fall ikke for å treffe akuttvedtak, da må det en offentlig tjenestemann til som et minimum. Det var dette Bufdir-direktøren uttrykkelig skulle sagt, og ikke at hun er bekymret for en "mulig dobbeltrolle". Dette er helt irrelevant.

Inntil videre vil alle akutte tvangsvedtak truffet av Land-kommunene i medhold av barnevernloven §§ 4-6 og 4-9, være en nullitet og kan ikke anvendes til tvangsplasseringer av barn.Del denne siden: