Psykologer vil belære nordmenn i barnevern

Psykologer vil belære nordmenn i barnevern

Sakkyndig psykolog spurte ikke 10-åring om dets syn på å bli adoptert tidligere i år, og anbefalte retten adopsjon. Nå vil psykologen belære andre i barnevern og menneskerettigheter.

Publisert: 28. juli 2017

Den sakkyndige psykologen ville ikke spørre om barnets eget syn på å bli tvangsadoptert i en barnevernsak, til tross for at barnet var 10 år gammelt og loven sier at barn skal høres når de er fylt 7 år. Deretter møtte vedkommende i retten og anbefalte adopsjon. Noen dager deretter, erklærte han seg selv som spesialist på menneskerettigheter, og vil nå sammen med en gruppe psykologer belære det norske folk i hva som er godt barnevern og riktige menneskerettigheter.

Det er uklart om grupperingen med selverklærte eksperter tar sikte på offentlige eller private betalte oppdrag, eller om de skal jobbe gratis. Jeg vil anta at virksomheten risikerer å kunne komme under grensa for regnskapsplikt, som er 50.000,- kroner samlet sett pr. år.

Lagmannsretten nektet å behandle anke fra foreldrene tidligere i sommer og uttalte:

” Psykolog X hadde samtale med barnet. Fra X`s rapport fremkommer at X ikke eksplisitt tok opp spørsmål om adopsjon med barnet. Det fremgår av tingrettens dom at X under henvisning til barnets sårbarhet ikke fant det forsvarlig å stille barnet et direkte spørsmål om dette”.

Videre uttalte lagmannsretten:

”Ved vurderingen av om barnet ble hørt i samsvar med lovens krav, må legges vekt på vurderingen fra sakkyndige X, som var oppnevnt som sakkyndig og som var den som hadde samtalen med barnet. Videre må det legges vekt på at barnet uttalte seg om sin situasjon i fosterfamilien, som er av betydning for adopsjonsspørsmålet.

Av fylkesnemndas vedtak at barnet også har hatt direkte samtaler med fylkesnemndas medlemmer (men ikke om adopsjon). Her ga barnet uttrykk for at det vil bo hos mamma for alltid. Etter en samlet vurdering finner lagmannsretten at det var forsvarlig av tingretten å legge til grunn at barnet var hørt i samsvar med barnevernloven § 6-3.”

Saken ligger nå til behandling i Høyesterett.

Del denne siden: