Fengsel for å holde barn borte fra barnevernet!

Norges Høyesterett

Fengsel for å holde barn borte fra barnevernet!

Høyesterett: Ikke avgjørende at det er foreldre som står bak eller at barnet har stukket av.

Publisert: 6. juni 2017

Høyesterett har nylig uttalt i en dom at det som hovedregel skal ilegges fengselsstraff for den som unndrar barn fra barnevernets omsorg, og at det er ikke avgjørende om det er barnets foreldre som står bak (HR-2017-97-A).

Den aktuelle saken dreide seg om en far som ble dømt til fengsel i fem måneder, blant annet for å ha fått datteren på 16 år til å komme til han i Sverige og bo med ham.

Jenta var 16 år og hadde selv stukket av fra barnevernsinstitusjonen og ville ikke være der. For Høyesterett var heller ikke dette avgjørende for straffutmålingen.

Du finner hele avgjørelsen her.


FRA VÅRT ARKIV:


NYERE SAKER:

Du finner flere artikler i vår NETTAVIS.
Del denne siden: