Vant tilbake barn for 4. gang!

Vant tilbake barn for 4. gang!

Hele søskenflokken på 6 barn ble akuttplassert i fjor høst og det ble en rekke prosesser. Mor fikk etter rettsmøte nr. 10 medhold igjen.

Publisert: 17. februar 2017


Hele søskenflokken på den gang 6 barn, ble akuttplassert, og deretter plassert i fosterhjem høsten 2015. Etter dette har det vært en rekke prosesser hvor mor har vunnet de fleste, også for et 7. barn som ble født i etterkant. Dette sakskomplekset har vi skrevet om flere ganger tidligere. Les bl.a. her.

I dag falt det ny dom i sakskomplekset. Denne gang i Sør-Trøndelag tingrett (16-037906TVI-STRO). Ved dommen fikk mor sitt 4 barn tilbakeført etter separat sak.

Barnet har da vært borte fra sin mor i halvannet år, og prosessen antas å ha vært blant de lengste som har vært i norsk barnevernhistorie. Med denne avgjørelsen har mor gått fra å ha omsorg for ingen barn, til å ha omsorgen for 4. Avgjørelsen er ikke rettskraftig og barnevernet har meddelt at de vil påanke den til lagmannsretten.

Det 7. barnet ble etter akuttplasseringen bosatt hos sin far. Her er det ingen barnevernssak i dag. Det gjenstår med dagens avgjørelse bare 1 barn som er omsorgsovertatt. Denne saken er ikke rettskraftig avgjort og antas ville bli avgjort av lagmannsretten senere i år. Vi vil komme tilbake senere med endelig resultat.

Mor ble bistått av Advokatfirmaet Sylte AS.


Vi gratulerer mor med med å ha fått også det 4. barnet tilbake igjen.
Del denne siden: