Under 5 prosent av barnevernsakene slipper inn i lagmannsretten!

Bilde: Illustrasjonsbilde Advokatfirmaet Sylte

Under 5 prosent av barnevernsakene slipper inn i lagmannsretten!

Vi har nå undersøkt hvor stor andel av de norske barnevernsaker som ankes til lagmannsretten, som slippes inn til ny ankebehandling.

Publisert: 13. juni 2016

Under 5 prosent av barnevernsakene som ble behandlet ved domstolene i fjor, ble gitt ny behandling ved dom i lagmannsretten. Dette viser en undersøkelse vi nylig har foretatt.

Domstoladministrasjonen har ikke offentliggjort tallene selv.

Som det fremgår nedenfor, utgjorde 21 saker omsorgsovertakelse (barnevernloven § 4-12). De resterende sakene var hhv. adopsjon, tilbakeføring og samværsfastsettelse.

Statistikken er slik:

Oversikten viser en markant forskjell mellom lagmannsrettene.

Gulating lagmannsrett behandlet for eksempel mer enn tre ganger så mange omsorgsovertakelsessaker, som det Borgarting lagmannsrett behandlet samme år. Dette til tross for at Borgarting omfatter Oslo, Østfold og Buskerud bestående av ca. 1,2 mill innbyggere, hvilket er flere innbyggere enn det Gulating lagsogg bestående av Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane har med ca. 1,1 mill.

Barneverntjenesten anket selv inn 14 av de 47 sakene som slapp inn til ny behandling. De øvrige sakene ble anket inn av private parter.

Det er noe uklart hvor mange barnevernsaker (omsorgsovertakelse/adopsjon/samvær/tilbakeføring) tingrettene i Norge behandlet til sammen i fjor, men vi anslår dette til ca. 1.000 saker. Les domstolenes årsmelding for 2015 her.

Derved utgjør andelen omsorgsovertakelser, tilbakeføring, adopsjon og samvær for lagmannsrettene i fjor, under 5 prosent (4,7 prosent) av antallet slike saker som var til behandling for norske tingretter.

Vår beregning av lagmannsrettssaker bygger på saker hvor dom falt i 2015.

Del denne siden: