Hver 10. nordmann mottar nå uføretrygd

Bilde: nav.no

Hver 10. nordmann mottar nå uføretrygd

Antallet uføretrygdede steg med 4,1 prosent i 2018.

Helge Dolsvåg

Forfatter: Helge Dolsvåg
Publisert: 14. februar 2019

NAV har lagt frem statistikk om antall uføretrygdede. Den viser at antallet har steget med 4,1 pst. det siste året. I 2018 steg antallet med 13.400. Det er i dag over 339 200 mottakere av uføretrygd. Bare siden utgangen av forrige kvartal, er det registrert en økning på 5 100 personer. Hele 10 prosent av befolkningen i alderen 18-67 år mottar nå uføretrygd. Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng forklarer økningen med nedgang i antall personer som mottar AAP.Del denne siden: