Totalslakt i Tolga-saken

Regjeringen.no, kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Totalslakt i Tolga-saken

Forholdet er svært alvorlig og innebærer en berettiget grunn til å stille spørsmål ved om flere norske kommuner har gjort det samme, også på andre områder hvor kommuner kan oppnås tilskudd/fordeler ved å urettmessig "vri" på og "produsere" faktum og juss.

Publisert: 11. februar 2019

Statens Helsetilsyn, Statens sivilrettsforvaltning og Fylkesmannen i Hordaland la i dag frem sin utredning i Tolga-saken. Den innebærer en totalslakt av kommunen og kommunelegen. Kommunen har slik VG har vist i sin artikkelserie, feilaktig brukt diagnoser for å oppnå økonomiske fordeler for kommunen. 

Kommunen har ved å "produsere" slike uriktige faktiske og juridiske forhold, ved "tvangsumyndiggjøring" av tre brødre, mottatt hele 7 mill i tilskudd de ikke skulle hatt

Det fremgår av utredningen at heller ikke Fylkesmannens ansvarlige har tatt sin jobb på tilstrekkelig alvor. Fylkesmannen hørte bare på den offentlige part, og lot være å snakke med hver av dem saken rammet og gjaldt.

Saken er svært alvorlig for tilliten til norsk velferdstjeneste, da den viser misbruk av makt. Det er berettiget grunn til å stille spørsmål ved om flere norske kommuner har gjort det samme, og også på andre områder innen sosial- og velferdstjenesten, hvor kommuner kan oppnås tilskudd/fordeler fra Staten ved å, bevisst eller ubevisst, "vri" på faktum. Blant disse områdene er ulike refusjonsordninger innenfor kommunalt helsevesen og barnevern.

Utvalget peker på følgende hovedfeil i Tolga-saken:Del denne siden: